Ако HbA1c е: То средната
концентрация на
кр. захар е около :
mg/dL mmol/L
12.0% 345 19.5
11.0% 310 17.5
10.0% 275 15.5
9.0% 240 13.5
8.0% 205 11.5
7.0% 170 9.5
6.0% 135 7.5
5.0% 100 5.5
4.0% 65 3.5

Референция