Ювенилен хипотиреоидизъм и макрогонадизъм

Брой: 3/1999

Автор: С. Хубавешки, Ф. Кулланов, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София

Абстракт:
 
Наред с характерните белези на хипо- и хипертиреоидизлла се наблюдава и широк спектър от нарушения на сексуалното развитие. Особено внимание заслужават случаите на съчетаване на хипотиреоидизъм с една рядка форма на псевдопубертет. Обикновено хипотиреоидизмът при деца се свързва главно със засягане на растежа, скелетното и сексуалното съзряване. При наблюдение се установява, че хипотиреоидизъм по време на предпубертета води у някои подрастващи до състояние на макрогонадизъм и частичен (псевдо-) пубертет. Забавянето на растежа е един от основните белези на ювенилния хипотиреоидизъм. Повечето добре контролирани проучвания при момчета показват, че предпубертетната тиреоидна недостатъчност може да се асоциира с предивременен псевдопубертет. Клиничната картина се характеризира с увеличение на тестисите, без вирилизация. В биопсичен материал преди пубертета се наблюдава преобладаване на тубуларната част, характеризираща се с ранно начало на сперматогенезата, с няколко сперллатоцита и сперматида, но без да е увеличен броят на Лайдиговите клетки. Обратно, в хистологични препарати на възрастни пациенти с нелекуван ювенилен хипотиреоидизъм стените на каналчетата са с фиброза и хиалинизация, фибробластна пролиферация, перитубуларна и интерстициална фиброза и с оскъден брой Лайдигови клетки. Хистологичната картина се представя по-скоро с тестикуларна атрофия и инволуция. Това показва, че нормалното ниво на тиреоидните хормони в перинаталния период е необходимо за правилното тестикуларно развитие.

Ключови думи: тиреоидни хормони, хипотиреоидизъм, пубертет, гонади и макрогонадизъм.

Изтеглете целия брой 3/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?