Затлъстяване и кардио-метаболитен риск при захарен диабет тип 1 – съвременни аспекти и терапевтични възможности

Брой : 1/2018

Автор: Сердарова, Мина С.

Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), Медицински университет, София

Резюме:

Захарен диабет тип 1 е автоимунно заболяване, за което данните от големите епидемиологични проучвания и национални регистри в последните години показват ръст в заболеваемостта. Наред с това се задълбочава пандемията от затлъстяване в световен мащаб, която засяга както общата популация, така и различни субпопулации, вкючително пациентите със захарен диабет тип 1. Наблюдава се трайна тенденция към прогресивно покачване на процента на наднормено тегло и затлъстяване и на метаболитен синдром при пациенти със захарен диабет тип 1, като честотата е висока още към момента на диагностициране на заболяването и нараства с възрастта. Като основен подлежащ патогенетичен механизъм се приема наличието на инсулинова резистентност, във връзка с което е въведено понятието двоен диабет – съчетание от захарен диабет тип 1 и захарен диабет тип 2. Други вероятни причини за затлъстяване при тази група пациенти са приложението на екзогенен инсулин, прекомерният прием на бързорезорбиращи се въглехидрати за овладяване на хипогликемиите и в рамките на гъвкавия инсулинов режим с инсулинови аналози, съвременният стил на живот с консумация на нездравословна висококалорийна храна и намалена физическа активност. Комбинацията от захарен диабет тип 1 и затлъстяване при един и същи индивид е от особен научен интерес предвид неблагоприятния кардио-метаболитен профил, свързан с повишен сърдечно-съдов риск при тези пациенти. В ход са различни клинични проучвания, насочени към търсене на допълнителна терапия към инсулиновото лечение при автоимунен захарен диабет, с които да се постига достатъчно стабилен гликемичен контрол при липса на негативен ефект върху телесното тегло.

Към утвърдените терапевтични средства, като напр. метформин, в комбинация с промяна в стила на живот, има данни за благоприятни ефекти и при приложение на GLP-1 рецепторни агонисти и SGLT2 инхибитори, но за сметка на неблагоприятни странични ефекти.

Ключови думи: захарен диабет тип 1, инсулинова резистентност, двоен диабет, затлъстяване, кардио-метаболитен риск

Изтеглете целия брой 1/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?