04 -06 April 2019 – 5th EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications, Sofia, Bulgaria

sofia

Подробна информация за курса може да се намери на
www.easd.org/education/postgraduate-education-courses.html

От 4 до 6 април 2019г. в София ще се проведе курс за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) по клиничен захарен диабет и неговите усложнения.
Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) има дълга история на организиране на иновативни клинични курсове за обучение и повишаване на квалификацията в областта на захарния диабет в Европа, а напоследък и дори извън пределите на Европа. България е домакин на такъв курс за пети път – предишните два курса са проведени през 2015г. и 2017г.
Курсът е предназначен за млади лекари от страната, както и от Европа. Програмата включва теоретична част от четири сесии с лекции, и 12 практически интерактивни занятия. Основните теми са: нови терапевтични възможности и препоръки, инсулинова терапия, инсулинови помпи, продължително мониториране на кръвната захар, глюкозна вариабилност, затворени системи при диабет, хипогликемия, бременност, хронично бъбречно заболяване при диабет, диабетно стъпало, неалкохолна чернодробна стеатозна болест, артериална хипертония при диабет, островноклетъчна и панкреасна трансплантация, контрол на диабета при остри сърдечно-съдови заболявания, проучвания за сърдечно-съдова безопасност на медикаментите за диабет, последни постижения на диабетологията. Лектори на курса са водещи международно признати експерти в областта на захарния диабет.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?