17-Д: Диабетна автономна невропатия и сърдечносъдова система

Л. Коева

Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Медицински университет -Варна

 

Диабетната автономна невропатия (ДАН) е сериозно и често усложнение на захарния диабет. Въпреки, че тя е свързана с увеличен риск за сърдечносъдова смърт и се проявява с редица симптоми и нарушения, нейното значение остава недооценено. При проучвания на диабетно болни без оплаквания се установява, че около 20% имат нарушена сърдечносъдова автономна функция. Главните клинични прояви на ДАН сатахикардия в покой, интолеранс при физическо натоварване, ортостатична хипото-ния, нарушена невроваскуларна функция, стомашно-чревни нарушения, еректилна дисфун­кция и др.

За проследяване на състоянието на сърдечно­съдовата автономна система консенсусната конференция от 1992 г. препоръчва три теста: R-R вариациите, теста на Валсалва и ортостатичната проба. Периодичното изследване на вариациите на сърдечната честота позволява ранно откриване и навременно диагностициране и терапевтично повлияване на ДАН.

Нарушената сърдечносъдова автономна функция удвоява релативния риск от тиха миокардна исхемия и смърт. Ранното откриване на ДАН мотивира лекаря и пациента да подобрят метаболитния контрол и да включат в лечението АСЕ-инхибитори и бета-блокери, които са доказали ефективността си при сърдечносъдова автономна невропатия.

Изтеглете целия брой 2/2004 Suppl.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?