Антимюлеров хормон при жени със захарен диабет тип 1

Автор: Илиева, Мария И., Орбецова, Мария М.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив

Резюме:

Анти Мюлеровият хормон (АМХ) е хомодимерен гликопротеин, който произхожда от пре-антралните и малките антрални фоликули на гранулоза клетките при жени в репродуктивно активна възраст. В клиничната практика АМХ е най-широко използваният биомаркер за овариален резерв, предиктор за възрастта на настъпване на менопауза, показател за ридружаваща овариална дисфункция.

Захарен диабет (ЗД) тип 1 е хронично метаболитно заболяване, характеризиращо се с нарушена продукция на инсулин от панкреаса в резултат на β-клетъчна деструкция. За разлика от диабетната микроангиопатия, макроангиопатия и невропатия, които са подробно изучени хронични усложения на заболяването, репродуктивните отклонения са сред слабо изследвните нарушения при ЗД тип 1. Спектърът на ендокринна патология при жени със заболяването варира от забавено менархе и пубертет, през менструални нарушения и повишена честота на синдрома на поликистозни яйчници (PCOS), до потенциално ранна менопауза.

Ролята на АМХ в патогенезата на жени със ЗД тип 2 и PCOS е по-подробно проучена в световната литература, за азлика от изследванията за влиянието на хормона при ЗД тип 1, които са ограничени по брой и противоречиви като резултати. Повишаващата се честота на млади жени със ЗД тип 1, търсещи ендокринна помощ за своите репродуктивни проблеми, е предизвикателство за практикуващия ендокринолог.

Ключови думи: антимюлеров хормон, захарен диабет тип 1, репродуктивни нарушения, синдром на поликистозни яйчници

Изтеглете целия брой 1/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?