Други събития

World Obesity Day

Световен ден на затлъстяването


Световен остеопорозен ден


Световен диабетен ден


THYROID-_banner_600x800_2

Първа научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания


endo3

СВЕТОВЕН ДИАБЕТЕН ДЕН 2018-2019 г. „Семейство и диабет“

Голямата роля на семейството в грижите, превенцията, лечението и обучението при диабет. Над 425 милиона са диабетици в света, повечето от които са с тип 2 диабет. Това заболяване е възможно да се превентира чрез регулярна физическа активност, здравословна и балансирана диета, здравословна околна среда. Семейството играе ключова роля за промяна в рисковите фактори за […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?