Общи събрания

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДЕ – 2017 г.

Общо отчетно–изборно събрание на Българско дружество по ендокринология На 11 март 2017 година се проведе Общо отчетно–изборно събрание на Българскодружество по ендокринология (БДЕ) в зала Европа на хотел Рамада, „Мария Луиза“№131, София. Присъстваха 152 члена на БДЕ. За Председател на Отчетно–изборното събрание бе избран Доц. Пламен Попиванов,който ръководи протичането му. Бяха избрани Комисия по предложенията и Комисия по […]


Заседание на Общо отчетно-изборно събрание

Управителният съвет на „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ”, свиква редовно заседание на Общо отчетно-изборно събрание на  16.11.2013г. в 09.00  часа, в София-1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №131, София Принцес Хотел, зала Европа, Мецанин (М), при следния дневен ред:


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?