Архив

12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

12-14 юни 2008, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Детски диабет

Хиперинсулинемична хипогликемия. Три случая с мутация в гена за SUR1

Хипогликемии в детска възраст

Метаболитен синдром при децата


11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

25-27 октомври 2007, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Клинична практика

Случай на автоимунен полигландуларен синдром (АПС) тип 1

Диагностика и лечение на хипофизарната недостатъчност в зряла възраст

Нетуморни заболявания на хипофизната жлеза: клинико-морфологична корелация


8ми Национален конгрес по ендокринология 19–21 октомври 2006, Пловдив

8ми Национален конгрес по ендокринология 19–21 октомври 2006, Пловдив

19–21 октомври 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Инкретини: Нов подход за лечение на пациенти със захарен диабет тип II

Инкретини и патофизиология на захарен диабет тип 2

Нови стратегии при лечението на тип 2 захарен диабет

Захарен диабет и депресия


Пролетен учебен симпозиум - “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

Пролетен учебен симпозиум – “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

18 – 20 май 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Епидемиологично проучване на някои ендокринни заболявания в България

Тиреоидна дисфункция и сърдечно-съдов риск

Ехография на шийна област

Количествен ултразвук на костта в клиничната практика


11ти Национален симпозиум по ендокринология - “Ендокринни хипертонии”

10ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни хипертонии”

30 юни – 2 юли 2005, Пловдив

Представяме Ви някои от темите:

От съдова регулация до кардио-метаболитен контрол

Епидемиология на артериалнта хипертония

Реновазалната хипертония (РВХ) – подченявана патология

Тестостерон и артериална хипертония при мъжете


Пролетен учебен симпозиум – “Диабетна нефропатия”

Пролетен учебен симпозиум – “Диабетна нефропатия”

Представяме Ви някои от темите:

Съвременни насоки в превенцията на усложненията на захарния диабет

Плейотропни ефекти на статините върху бъбречната функция

Диабетна нефропатия – нужда от мултидисциплинарен подход

Фактори за възникването и прогресията на диабетната нефропатия


Есенен научен симпозиум по Ендокринология - “Забравеният мъж”

Есенен научен симпозиум по Ендокринология – “Забравеният мъж”

8 – 9 октомври 2004, Велико Търново
Представяме Ви някои от темите:

Мъжът – предизвикателство за медицината на 21-ви век

Мъжкият пол като рисков фактор в кардиологията

Реалното състояние на проблемите на мъжкото здраве в Европейския съюз и в България

Пубертет у момчетата


9ти Национален симпозиум по ендокринология – Диабетът като сърдечно-съдов риск

9ти Национален симпозиум по ендокринология – Диабетът като сърдечно-съдов риск

Рисков подход в лечението на артериална хипертония

Цялостен подход към сърдечно-съдобия риск при диабет тип 2

Оценка на резултатите от диспансеризацията и лечението на болни със захарен диабет от специалисти 6 доболничната медицинска помощ

Честота на сърдечните заболявания при пациенти със захарен диабет тип 2


8-ми Национален симпозиум по ендокринология - “Остеопорозата днес и утре”

8-ми Национален симпозиум по ендокринология – “Остеопорозата днес и утре”

20 – 22 юни 2002, София

Представяме Ви някои от темите:

Идентификация на болните, които се нуждаят от лечение за остеопорозата

Остеопорозата днес

Остеопороза: Важността от ранна диагноза на тихата епидемия

Остеопорозата днес и утре – рентгенологични аспекти


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?