Архив

11ти Национален симпозиум по ендокринология - “Ендокринни хипертонии”

10ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни хипертонии”

30 юни – 2 юли 2005, Пловдив

Представяме Ви някои от темите:

От съдова регулация до кардио-метаболитен контрол

Епидемиология на артериалнта хипертония

Реновазалната хипертония (РВХ) – подченявана патология

Тестостерон и артериална хипертония при мъжете


Пролетен учебен симпозиум – “Диабетна нефропатия”

Пролетен учебен симпозиум – “Диабетна нефропатия”

Представяме Ви някои от темите:

Съвременни насоки в превенцията на усложненията на захарния диабет

Плейотропни ефекти на статините върху бъбречната функция

Диабетна нефропатия – нужда от мултидисциплинарен подход

Фактори за възникването и прогресията на диабетната нефропатия


Есенен научен симпозиум по Ендокринология - “Забравеният мъж”

Есенен научен симпозиум по Ендокринология – “Забравеният мъж”

8 – 9 октомври 2004, Велико Търново
Представяме Ви някои от темите:

Мъжът – предизвикателство за медицината на 21-ви век

Мъжкият пол като рисков фактор в кардиологията

Реалното състояние на проблемите на мъжкото здраве в Европейския съюз и в България

Пубертет у момчетата


9ти Национален симпозиум по ендокринология – Диабетът като сърдечно-съдов риск

9ти Национален симпозиум по ендокринология – Диабетът като сърдечно-съдов риск

Рисков подход в лечението на артериална хипертония

Цялостен подход към сърдечно-съдобия риск при диабет тип 2

Оценка на резултатите от диспансеризацията и лечението на болни със захарен диабет от специалисти 6 доболничната медицинска помощ

Честота на сърдечните заболявания при пациенти със захарен диабет тип 2


8-ми Национален симпозиум по ендокринология - “Остеопорозата днес и утре”

8-ми Национален симпозиум по ендокринология – “Остеопорозата днес и утре”

20 – 22 юни 2002, София

Представяме Ви някои от темите:

Идентификация на болните, които се нуждаят от лечение за остеопорозата

Остеопорозата днес

Остеопороза: Важността от ранна диагноза на тихата епидемия

Остеопорозата днес и утре – рентгенологични аспекти


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?