Симпозиуми

Национален симпозум по Ендокринология "Ендокринни проблеми на бременността"

Национален симпозум по Ендокринология „Ендокринни проблеми на бременността“

Изтеглете пълната информация


recepcion-reception-01_tcm55-145173[1]

Окончателна програма на Национален симпозиум „Диабет – нов подход в лечнието“, 10-12 октомври 2019 г“

Окончателна програма на Национален симпозиум по ендокринология „Диабет – нов подход в лечението“ Разписание на автобус №5 с изходна точка Несебър Интернет сайтове за абтобусни линии от София до Бургас, до Несебър, до Влас /за справки/


PROGRAMME-Simposium-2017-1-new

Национален симпозиум по ендокринология “Затлъстяване и здравни рискове” 12-14 октомври 2017 година, Гранд хотел Пловдив

12-14 October 2017, Plovdiv (Bulgaria) – Annual Meeting of Bulgarian Society of Endocrinology “Obesity, Metabolic Syndrome, Diabetes”   Българско дружество по ендокринология кани своите членове да вземат участие в Национален симпозиум „Затлъстяване, Метаболитен синдром, Диабет“ 12-14 октомври 2017 г, Пловдив. Програма


20-22 октомври 2016 - Национален симпозиум по ендокринология - Пловдив, България

20-22 октомври 2016 – Национален симпозиум по ендокринология – Пловдив, България

20-22 Oct 2016 – National Symposium of Endocrinology – Plovdiv, Bulgaria


nac

15ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринология без граници”

19-21 април 2012, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Самоконтролът на кръвната захар в стратегията на захарния диабет – важна стъпка по пътя към целта

Едно плюс едно е повече от две

Диабет и тиреоидея

Остатъчен риск и сърдечно-съдови усложнения при захарен диабет


nac2

14ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни заболявания и стареене”

09-11 юни 2011, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Нови методи в съвременния контрол на кръвната захар при пациенти – телемедицина

Български Консенсус за поведение при Метаболитен Синдром

Сърдечносъдови рискови фактори и хипотиреоидизъм сред възрастни и стари жени

Хипертиреоидизъм и сърдечно-съдов риск в напреднала възраст


Национален учебен симпозиум по ендокринология

Национален учебен симпозиум по ендокринология

9-11 април 2009, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Препоръки за добра клинична практика при метаболитен синдром

Стратегия за дългосрочен контрол в лечението на диабет тип 2

Комплексен подход за ефективен контрол на Остеопорозата

Нови терапевтични възможности в лечението на Диабет тип 2


12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

12-14 юни 2008, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Детски диабет

Хиперинсулинемична хипогликемия. Три случая с мутация в гена за SUR1

Хипогликемии в детска възраст

Метаболитен синдром при децата


11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

25-27 октомври 2007, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Клинична практика

Случай на автоимунен полигландуларен синдром (АПС) тип 1

Диагностика и лечение на хипофизарната недостатъчност в зряла възраст

Нетуморни заболявания на хипофизната жлеза: клинико-морфологична корелация


Пролетен учебен симпозиум - “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

Пролетен учебен симпозиум – “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

18 – 20 май 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Епидемиологично проучване на някои ендокринни заболявания в България

Тиреоидна дисфункция и сърдечно-съдов риск

Ехография на шийна област

Количествен ултразвук на костта в клиничната практика


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?