Как да лекуваме?

Диабет

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1 Инсулинови препарати, инжектиране и обучение Препоръчва се: Провеждане на интензифицирано инсулиново лечение с бързодействащ инсулин/аналог преди всяко хранене и базален NPH инсулин/ дългодействащ инсулинов аналог, освен в случаите когато:….. Изтеглете цялата статия.  


Тиреоидея

ТИРЕОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ Хипертиреоидизмът се характеризира с повишена продукция на тиреоидни хормони, водещи до тиреотоксикоза и може да се дължи на следните причини: • Базедова болест (токсична дифузна струма) • Хашитоксикоза (дифузен или нодозен вариант) • Нодозна базедовифицирана струма (токсична нодозна струма) ……   Изтеглете цялата статия.


Хиперпаратиреоидизъм

Заболявания на паращитовидните жлези (ПЩЖ), разстройства в секрецията и действието на паратхормон (ПТХ) и обмяната на фосфатите и витамин D • Хиперпаратиреоидизъм o Първичен o Вторичен • Хипопаратиреоидизъм • Псевдохипопаратиреоидизъм • Витамин Д резистентен рахит • Псевдо витамин Д резистентен рахит • Хипофосфатемични рахити….. Изтеглете цялата статия.


Остеопороза

Фармакотерапия на остеопорозата Определение на остеопорозата (National Institutes of Health 2001) – костно увреждане, характеризиращо се с нарушена здравина на костите, предразполагащо индивида към повишен риск от фрактури. Здравината на костите отразява съчетанието на две основни характеристики: костна плътност и качество на костната тъкан….. Изтеглете цялата статия.


Хипопитуитаризъм

Хипопитуитаризъм Хипопитуитаризмът (E23.0) представлява състояние на частичнa или пълна недостатъчност на хормоналната секреция от предния дял на хипофизата. Може се подраздели на:  вроден или придобит;  първичен /хипофизен/ или вторичен /хипоталамичен/;  органичен или функционален;  латентен или манифестен;  изолиран или множествен. Хипопитуитаризмът може да възникне в резултат на няколко типа причини ….. […]


Акромегалия

Заболявания на паращитовидните жлези (ПЩЖ), разстройства в секрецията и действието на паратхормон (ПТХ) и обмяната на фосфатите и витамин D • Хиперпаратиреоидизъм o Първичен o Вторичен • Хипопаратиреоидизъм • Псевдохипопаратиреоидизъм • Витамин Д резистентен рахит • Псевдо витамин Д резистентен рахит • Хипофосфатемични рахити….. Изтеглете цялата статия  


Безвкусен диабет

Безвкусен диабет Безвкусният диабет (БД) е клиничен синдром, който се характеризира с повишена екскреция на урина с ниско относително тегло поради абсолютен или относителен дефицит на антидиуретичен хормон, резистентност към действието на хормона или ексцесивен прием на течности…… Изтеглете цялата статия.


Пролактиноми

Пролактиноми Пролактиномите са тумори, произхождащи от лактотрофите, синтезиращи и секретиращи пролактин. В 65% от случаите са микроаденоми (предимно при жените), в 35 % от случаите – макроаденоми (по-чести при мъжете). Болшинството от пролактиномите са бенигнени тумори, малигнените варианти са изключително редки….. Изтеглете цялата статия.


Адисонова болест

Адисонова болест Първична надбъбречна недостатъчност Определение: • Състояние, свързано с недостатъчна продукция на хормоните, секретирани от надбъбречната кора. …… Изтеглете цялата статия.


Феохромоцитом

Феохромоцитом Определение: Феохромоцитомът е невроендокринен тумор, произхождащ от надбъбречната медула. Феохромоцитомите са изградени от хромафинни клетки, които са постганглионарни симпатикусови неврони. Туморите, произхождащи от екстраадреналните хромафинни клетки, се наричат параганглиоми и те могат да се открият по протежението на паравертебралните и парааорталните симпатикусови ганглии. секретират главно катехоламини и техните метаболити, те също отделят много пептидни […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?