Как да лекуваме?

Първичен алдостеронизъм

Първичен алдостеронизъм Определение: • група от нарушения, при които продукцията на алдостерон е несъответно висока, относително автономна по отношение на ренин-ангиотензиновата система (РАС) и непотискаща се от натриево натоварване…… Изтегляне на цялата статия.


Синдром на Кушинг

Синдром на Кушинг Определение: Ендогенният синдром на Кушинг /СК/ е клинично състояние, което е резултат на продължителна ексцесивна секреция на кортизол. То се характеризира със загуба на нормалния механизъм на обратна връзка на хипоталамо-хипофизарно- надбъбречната ос и на нормалния циркадианен ритъм на кортизоловата секреция……. Изтеглете цялата статия.


Женски хипогонадизъм

Женски хипогонадизъм Намаление или отпадане на яйчниковите функции в резултат на увреждане на гонадите (първичен или хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм)…… Изтегляне на цялата статия.


Мъжки хипогонадизъм

Мъжки хипогонадизъм Намаление или отпадане на една от функциите на на тестисите – ендокринната (хормоналната) или екзокринната (сперматогенната), или на двете заедно. Хипогонадизмът може да възникне при увреждане на самите тестиси (първичен или хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм)…… Изтегляне на цялата статия.


Метаболитен синдром

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ Дефиниция: Метаболитният синдром представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания. Тези рискови фактори включват дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване…… Изтегляне на цялата статия.


Затлъстяване

Затлъстяване Висцерално затлъстяване – oбиколка на талия ≥94 см при мъже и ≥80 см при небременни жени (IDF, 2005)….. Изтегляне на цялата статия.


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?