Брой 3/2000

Щитовидна жлеза и сърце. Кардиоваскуларни проблеми, свързани с хипер- и хипотиреоидизъм

Брой: 3/2000 Автор: Б. С. Лозанов Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София   Абстракт: Сърцето и съдовете са основна прицелна система на тиреоидните хормони (ТХ), реа-гираща при всички случаи на хормонален ексцес или недостатъчност. Патогенетичните механизми, лежащи в основата на функционалните и патоморфологичните промени на сърдечно-съдовата система при хипер- и хипотиреоидизъм, са многостранни. […]


Диабетно стъпало – рискови фактори, прогноза и лечение

Брой: 3/2000 Автор: X. Бохчелян Клиника по ендокринология, Медицински университет – Варна   Абстракт: Лечението на усложненото диабетно стъпало изисква добро познаване на рисковите фактори за ампутации. Най-честите причини за стъпални язви са невропатията, периферносъдовата болест и деформациите. Стъпалната язва се категоризира съобразно рискова класификационна система и се подлага на комплексно третиране – лечение на инфекцията, съдовата […]


Въглехидратни и липидни нарушения при някои хипоталамо-хипофизарни заболявания. (II.) Пролактиноми

Брой: 3/2000 Автор: М. Орбецова Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София   Абстракт: Пролактинът показва широк спектър от биологични въздействия, включително върху метаболитния контрол. Съществува предположението, че той е диабетогенен хормон, а за влиянието му върху липидния метаболизъм се знае малко. При хора са налице ограничени данни по отношение тези ефекти на пролактина […]


Лечение с Cabergoline (Dostinex) на болни с хиперпролактинемия

Брой: 3/2000 Автор: Вл. Христов, Г. Шеинкова Клиника по ендокринология, Медицински университет – София   Абстракт: Цел на проучването е проследяване ефекта на препарата Cabergoline върху 10 болни с микропролактином – 9 жени и 1 мъж, с давност на хиперпролактинемията от 1 до 8 години. Преди започване на лечението и в края на 6-ия месец от него […]


Лечението на артериалната хипертония при диабетно болни тип 2 с Доксазозин повишава инсулиновата чувствителност и подобрява гликемичния контрол

Брой: 3/2000 Автор: П. Каменова, Д. Коев, Л. Даковска, Г. Кирилов Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София   Абстракт: Антихипертензивното лечение на пациентите със захарен диабет тип 2 би трябвало да има за цел не само нормализиране на артериалното налягане, но и благоприятно повлияване на всич¬ки сърдечно-съдови рискови фактори. В отворено несравнително проучване […]


Психо-емоционален и сексуален статус у постменопаузални българки. Роля на хормон-заместбащото лечение

Брой: 3/2000 Автор: А.-М. Борисова, А. Шинков, Р. Ковачева, М. Буков* Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София *Национален център по здравна информация – София   Абстракт: От 10 години в страните на Източна Европа е налице икономически, социален и духовен трус. Сегашното поколение лленопаузални жени са рожба на периода след Втората световна война, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?