Брой 2/2003

Невроендокринни основи на метаболитния синдром

Брой: 2/2003 Автор: С. Захариева, М. Янева, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт: Редица експериментални и клинични данни от последните години показват съществуването на невроендокринни нарушения при метаболитен синдром (МС). В обзора се разглеждат предимно нарушенията в хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната (ХХН) ос. Състоянието на "функционален хиперкортизолизъм", което се наблюдава при МС, би могло […]


Вторична остеопороза

Брой: 2/2003 Автор: А.- М. Борисова, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт: Много заболявания са свързани с остеопороза и повишен фрактурен риск – генетични, хипогонаден статус, ендокринни, гастроинтестинални, хематологични, заболявания на съединителната тъкан, хранителен дефицит, лекарства, други сериозни хронични системни заболявания (конгестивна сърдечна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност, алкохолизъм). Сред мъжете 30 до 60% […]


Om реналната остеодистрофия до сенилната остеопороза

Брой: 2/2003 Автор: С.Кривошев, А-М. Борисова, Отделение по диализа, МБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД – София *Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт: Реналната остеодистрофия засяга почти всички болни с хронична бъбречна недостатъчност. Тя трябва да бъде диагностицирана и лекувана, за да се подобри прогнозата на диализно болните. Реналната остеодистрофия е смес от различни в […]


Плазма, серум u тъканно изследване на хромогранин А в стомашно-чревни и панкреасни невроендокринни тумори

Брой: 2/2003 Автор: Ф. Чирило, А. Ботини, Дж. Лима*, Е. Ньочи**, П. Алкуати, Болнични институти – Кремона, Италия: Катедра по обща хирургия, * Катедра по радиотерапия, и нуклеарна медицина **Катедра по клинична патология Абстракт: Невроендокринните тумори на стомаха, червата и панкреаса са редки заболявания. Лабораторната диагностика включва изследване на плазмените нива на някои пептиди и други маркери, […]


Серумни нива на растежния хормон и инсулиноподобния растежен фактор-1 при деца със захарен диабет тип 1

Брой: 2/2003 Автор: М. Аршинкова, К. Коприварова, Г. Кирилов*, 3. Абаджиева*, СБАЛ по детски болести "Княгиня Евдокия" ЕАД, Катедра по педиатрия, Медицински университет – София "Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт: Целта на настоящата работа е да се изследват базалните серумни нива на инсулиноподобния растежен фактор-1 (ИРФ-1) и растежния хормон (РХ) при деца […]


Диетични подходи за лечение на затлъстяването

Брой: 2/2003 Автор: Ж. Бонева, П. Попиванов*, М. Протич, М. Боянов*, Отделение по ендокринология, МИ, МВР – София, *Клиника по ендокринология, МБАЛ "Александровска" – София Абстракт: Диетата е крайъгълен камък в програмите за намаление на теглото. Предписваният енергиен прием трябва да се базира на оценката на енергийните нужди на пациента. Ниско енергийните диети се препоръчват за ефективно намаление на […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?