Брой 3/2003

Участие на свободните кислородни радикали в преноса на информационни сигнали в ендокринните клетки. Окислителен стрес

Брой: 3/2003 Автор: П. Ангелова-Гатева, Н. Б. Овчарова, Н. Ю. Лозанов, *Clinic of Endocrinology, "Alexandrov's" Hospital – Sofia Абстракт: Същността и ролята на свободните кислородни радикали (СКР) в биологичните процеси и техните токсични ефекти при повишеното им образуване в клетките се проучва интензивно. Участието им в патогенезата на редица патологични процеси, и по-специално тези на диабета, тиреоидните заболявания […]


Промени в секрецията на растежния хормон при жени с нервна анорексия

Брой: 3/2003 Автор: А. Томова, Ф. Куманов, Г. Кирилов, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София Абстракт: C цел да изясним нарушенията в секрецията на растежния хормон ние изследвахме 40 жени с нервна анорексия на възраст от 1 7 до 37 години с давност на заболяването от 3 до 204 месеца, телесно тегло от 31,2 до […]


Обем на щитовидната жлеза и йодурия при подрастващи на възраст 11-15 години от София

Брой: 3/2003 Автор: М. Боянов, Н. Темелкова, П. Попиванов, Л. Иванова*, 1/1. Стоева**, Вл. Христов, Клиника по ендокринология, Клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Александровска", * Лаборатория "Хранене", Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, **Лаборатория "Неонатален скри ни нг", СБАЛД "Княгиня Евдокия", Медицински университет, София Абстракт: Целта на проучването бе да се измерят щитовидният обем и йодурията […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?