Брой 4/2003

Натриев йодиден симпортер – откритие с многообещаващо приложение в клиничната тиреоидология, нуклеарната медицина и онкологията

Брой: 4/2003 Автор: Г. Кирилов, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт: Натриевият йодиден симпортер (НИС) е мембранен гликопротеин, който медиира активното йодно поглъщане в щитовидната жлеза и редица други екстратиреоидни тъкани. Клонирането и характеризирането на гена на НИС отвори пътя за развитие на нова генна терапия и радиоизотопно-базирана терапевтична стратегия, а също така […]


Орален глюкозотолерансен тест при пациенти с метаболитен синдром

Брой: 4/2003 Автор: П. Ангелова-Гатева, С. Захариева, А. Томова, Н. Овчарова, Н. Ю. Аозанов, А. Еленкова, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт: Метаболитният синдром се обозначава напоследък като новата световна епидемия. Характеризира се със центрипетално затлъстяване, хипергликемия поради нарушения глюкозен толеранс, хиперинсулинемия, дислипидемия и хипертония. Целта на настоящото проучване бе да се оценят […]


Плазмени нива на хомоцистеин, фолати и витамин В12 при пациенти със захарен диабет тип 2 на лечение с метформин

Брой: 4/2003 Автор: М. Боянов, Ж. Бонева*, А. Цончева**, М. Протич*, Клиника по ендокринология, Катедра по вътрешни болести, МБАЛ „Александровска", Медицински университет – София, *Отделение по ендокринология, Централна клинична болница на МВР – София, **Хормонална лаборатория, Катедра по клинична лаборатория, МБАЛ „Александровска", Медицински университет – София Абстракт:  Хиперхомоцистеинемията се смята за независим сърдечно-съдов рисков фактор. Приложението на антидиабетния препарат метформин се асоциира с […]


Хипербарната оксигенация – една добра възможност при лечение на пациенти с диабетно стъпало

Брой: 4/2003 Автор: X. Бозов, Д. КОСТОВ*, ББАЛ – Варна (Военноморска болница) към ВМА, Клиника по анестезиология, хипербарна и интензивна медицина, * Катедра по хирургия     Абстракт:  Направен е 10-годишен ретроспективен анализ на лечeние и с хипербарна оксигенация (ХБО) като допълнение към стандартното лечeние на болните с диабетно стъпало. Лекувани са 70 пациенти на възраст от 47 до 81 […]


Тиреноидни нодули и карцином на щитовидната жлеза при Базедова болест

Брой: 4/2003 Автор: Ж. Геренова*, М. Бюискарт, Ш. Доллри, Клиника по ендокринология, Университетска болница St Luc, Католически университет Лювен, Брюксел, Белгия * Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора Абстракт:  При пациентите с Базедова болест (Бб) често се срещат тиреоидни нодули. Много противоречия съществуват относно честотата на съпътстващите ги карциноми на щитовидната жлеза. С цел […]


Сибутрамин в лечението на затлъстяването при пациенти със захарен диабет тип 2

Брой: 4/2003 Автор: Ц. Танкова, Г. Даковска, М. Лазарова, Л. Даковска, Г. Кирилов, Д. Коев, Клиничен център по ендокринология и геронтология Медицински университет – София Абстракт:  Цел на настоящото рандомизирано, контролирано, отворено проучване бе да се анализира ефектът на сибутрамин в съчетание с нискоенергийна диета върху телесното тегло, мастната маса, серумните липиди, гликемичния контрол, инсулиновата секреция и инсулиновата […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?