Брой 1/2009

Субклинична тиреоидна дисфункция и сърдечно-съдов риск

Брой: 1/2009 Автор: К. Христозов Абстракт: Сърдечно-съдовата система e прицел за действието на щитовидните хормони, което е причина при явна тиреоидна дисфункция да бъдат наблюдавани голям спектър от сърдечни промени. Тези нарушения при пациенти със субклинична тиреоидна дисфункция (СТД) едва напоследък се проучват в подробности. Субклиничните тиреоидни нарушения, характеризиращи се с промени в стойностите на […]


“Грижи за тиреоидната дисфункция през бремеността и постпартално” – хипотиреоидизъм и бременост

Брой: 1/2009 Автор: Анна-Мария Борисова Абстракт: Автоимунният тиреоидит е основната причина за хипотиреоидизъм по време на бременост. 34% от хипотиреоидните жени без лечение забременяват – 11% с клиничен хипотиреоидизъм (КХ) и 89% със субклиничен хипотиреоидизъм (СКХ). При тези бременни следват гинекологични компликации: аборти, анемия, гестационна хипертония, отлепване на плацента, постпартална хеморагия. Нелекуваният майчин хипотиреоидизъм има […]


Тиреоидни възли и рак по време на бременност

Брой: 1/2009 Автор: Р. Ковачева Абстракт: Честотата на тиреоидни възли при бременни жени, установени ехографски варира между 9% и 15%, като зависи от броя на предшестващите бременности. Диагностичният подход при бременни жени не се различава от утвърдения в практиката, но бременността поставя въпроси относно периода, в който е подходящо извършването на диагностичните процедури и евентуално […]


Препоръки на Европейското дружество по ендокринология “Грижи за тиреоидната дисфункция през бремеността и постпартално” – Скрининг за тиреоидна дисфункция по време на бременост

Брой: 1/2009 Автор: Анна-Мария Борисова Абстракт: Бремеността променя хода на протичане на вече съществуващи тиреоидни заболявания и обратното тиреодните заболяваниямогат да променят хода на бремеността. Тиреоидните нарушения и тяхното лечение могат да засегнат бременната жена и развитието на фетуса. Бременната жена е под контрола на екип и Препоръките са адресирани към всички: Акушер-гинеколог Акушерка ОПЛ […]


Консенсус на Европейската група за тиреоиасоциирана орбитопатия относно лечението на Т А О

Брой: 1/2009 Автор: Б. Лозанов Абстракт: Тиреоид-асоциираната орбитопатия (ТАО) е най-значимата екстртиреоидна проява на Базедовата болест, чието лечение изисква координиранни усилия от ендокринолози и офталмолози, насочени към оптимално коригиране на тиреоидната дисфункция и на очните прояви. Всички болни, с изключение на леките случаи, трябва да бъдат насочени към специализирани клиники и центрове. Основни изисквания са […]


Европейско Ръководство за диагностика и лечение на остеопорозата при постменопаузални жени (IOF/NOF’2008) – лечение на остеопорозата

Брой: 1/2009 Автор: Анна-Мария Борисова Абстракт: Решение за лечение се взема на базата на вероятност от фрактура, ефикасност, цена и странични ефекти на лечението, както и от желанието за плащане. Всичко това е различно в отделните страни и съответно дава и различията между тях. Понастоящем няма унифиверсално приета политика за популационен скрининг в Европа за […]


Диагностика на остеопорозата и комплексна оценка на фрактурния риск

Брой: 1/2009 Автор: Михаил Боянов Абстракт: На 12 февруари 2008 бяха публикувани съвременните европейски препоръки за диагностика и лечение на остеопорозата. Съдържанието им включва: анализ на мащабността на проблема “остеопороза”, основи на диагностиката, основни класове медикаменти, придържане към терапията и количествено определяне на фрактурния риск. Основното ударение е поставено върху двойно-енергийната рентгенова абсорбциометрия (DXA) на […]


Хирзутизъм – препоръки за диагноза, оценка и лечение

Брой: 1/2009 Автор: Мария Орбецова Абстракт: Хирзутизмът представлява ексцесивно терминално окосмяване от мъжки тип при жени. Оценява се чрез скалата на Ferriman Gallwey при степен ? 8. Растежът на космите зависи от нивото на андрогените и чувствителността на космените фоликули към тяхното действие. Андрогени се изследват при умерен и тежък, внезапно възникнал или бързопрогресиращ хирзутизъм […]


Препоръки на Европейската асоциация за изучаване на диабета и на Европейското дружество по кардиология за захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания (2007)

Брой: 1/2009 Автор: Цветалина Танкова Абстракт: През 2007г. са публикувани препоръки на Европейската асоциация за изучаване на диабета и на Европейското дружество по кардиология за поведение при захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания. Те са създадени с цел подобряване на качеството на клиничната практика и грижите за пациентите в Европа. Захарният диабет често се съчетава със […]


Повлияване на хипергликемията при захарен диабет тип 2 – актуализирано консенсусно становище на Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изучаване на диабета

Брой: 1/2009 Автор: Владимир Христов Абстракт Разпространението на диабет тип 2 придобива епидемични размери. Късните последствия на заболяването водят до инвалидизация и огромни разходи. От другастрана голяма част от усложненията могат да бъдат редуцирани с терапевтични интервенции, гарантиращи стриктен гликемичен контрол. Независимо от широкия избор на медикаменти и терапевтични комбинации, оптималният контрол на диабета все […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?