Брой 4/2009

Метаболитна и възпалителна активност на мастната тъкан при затлъстяване

Брой: 4/2009 Автор: Соня Галчева Абстракт: Мастната тъкан представлява активен ендокринен орган, който освобождава голям брой адипокини, предаващи сигнали към органи с метаболитно значение – мозък, черен дроб, скелетни мускули и имунната система, като по този начин модулира хемостазата, артериалното налягане, липидния и глюкозен метаболизъм, възпалението и атеросклерозата. Настоящият обзор обобщава последните данни за ефектите […]


Мастна тъкан – структура, функции, теории за възпаление

Брой: 4/2009 Автор: Соня Галчева Абстракт: Дълго време мастната тъкан се възприемаше като пасивен орган за съхранение на наличната енергия под формата на мазнини. През последните 15 години се установиха голям брой адипокини, произвеждани от адипоцитите, което окончателно определи ролята й на ендокринен орган. При затлъстяване, хиперплазията и хипертрофията на мастните клетки води до развитие […]


Оценка на полови хормони и костна минерална плътност при мъже с тип 1 захарен диабет

Брой: 4/2009 Автор: Енчо Енчев Абстракт: При мъже и жени с тип 1 захарен диабет се съобщава,че имат намалена костна плътност и повишен фрактурен риск.Има данни,че тестостероновия дефицит е обичайна находка и е свързан с инсулиновата резистентност при мъже с тип 1 и тип 2 захарен диабет. Цел: Да проучим полови хормони и костна минерална […]


Артериална хипертония при болни с хипотиреоидизъм и при болни със захарен диабет тип 2

Брой: 4/2009 Автори: Борисова А-М, Шинков А, Ковачева Р, Атанасова И, Асланова Н, Вуков М. Абстракт: Добре известни са много от сърдечносъдовите рискови фактори – артериална хипертония, диабет, хипотиреоидизъм. Материал и методи: В проучването са включени 2415 лица ?20-годишна възраст (1348 жени, на средна възраст 48,68±14,4 години и 1067 мъже, на средна възраст 46,51±14,49 години, […]


Благоприятен ефект от омега-3 полиненаситени мастни киселини при лекувани със статини пациенти със захарен диабет

Брой: 4/2009 Автори: Вера Карамфилова, Владимир Христов, Здравко Каменов Абстракт: В практиката често се наблюдават случаи на комбинирани дислипидемии, при които монотерапията със статини не води до достатъчна корекция на триглицеридите и HDL. Особено съществен е този проблем при пациенти със захарен диабет (ЗД). Добре известен е неблагоприятният ефект на ниските нива на HDL, който […]


Повишена експресия на COL3A1, IL4, PDGFA и RXRA в периферната кръв у лица с новооткрит захарен диабет тип 2 и артериална хипертония

Брой: 4/2009 Автори: Н. Стойнев, Б. Рукова, В. Димова, С. Хаджидекова, Д. Николова, Д. Тончева, Ц. Танкова Абстракт: Цел на настоящето предварително проучване е да се изследва експресията на панел от 84 гена в периферната кръв на лица с новооткрит захарен диабет тип 2 и новооткрита артериална хипертония, в сравнение с новооткрит захарен диабет тип […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?