Брой 2/2015

Еволюция на автоимунния тиреоидит по време на бременността и в постпарталния период

Брой: 2/2015 Автор:  Аргатска, Антоанета В.1, Нончев, Боян Ив.1, Пехливанов, Благовест К.2, Орбецова, Мария М.1 1Клиника по Ендокринология и болести на обмяната; 2Клиника по Акушерство и гинекология, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ, Пловдив Абстракт: Тиреоидните нарушения са често срещани при жените в репродуктивна възраст, като значението им нараства, особено по време на бременност. През този период […]


Метаболитен синдром, затлъстяване и риск от ендометриален карцином

Брой: 2/2015 Автор:  Учикова, Екатерина Х.1, Орбецова, Мария М.2 1Клиника по Акушерство и гинекология ; 2Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ – Пловдив Абстракт: Метаболитният синдром представлява съвкупност от нарушения, включващи затлъстяване, инсулинова резистентност, захарен диабет, дислипидемия и хипертония. Около 51% от жените у нас са с наднормено тегло и […]


Разпространение на артериалната хипертония в българската популация (актуализирани данни)

Брой: 2/2015 Автор:  Борисова, Анна-Мария И., Шинков, Александър Д., Влахов, Йордан Д., Даковска, Лилия Н., Тодоров, Тодор Ц. Трета Клиника по Ендокринология, Университетска болница по Ендокринология, Медицински университет – София Абстракт: Артериалната хипертония (АХ) е един от основните рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. Целта е да се актуализират данните за честотата на АХ сред българската […]


Изследване върху разпространение на затлъстяването в българската популация през 2012 година

Брой: 2/2015 Автор: Борисова, Анна-Мария И., Шинков, Александър Д., Влахов, Йордан Д., Даковска, Лилия Н., Тодоров, Тодор Ц. Трета Клиника по Ендокринология, Университетска болница по Ендокринология, Медицински университет – София Абстракт: Затлъстяването и наднорменото тегло са значим рисков фактор за редица хронични заболявания – диабет, сърдечносъдови заболявания, някои форми на рак (ендометриален, рак на млечната […]


Лекарствено индуцирани тиреоидити при пациенти със злокачествени хемопатии

Брой: 2/2015 Автор: Нончев, Боян Ив.1, Горанова-Маринова, Веселина Ст. 2, Павлов, Павел И.3, Горанов, Стефчo E.2, Орбецова, Мария М.1 1Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, 2Клиника по Хематология, 3Централна Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ – Пловдив Абстракт: В онкохематологичната практика за лечение на редица злокачествени хемопатии широко се използват  тирозин-киназни инхибитори (ТКИ) и […]


Резултати от лечението на доброкачествени солидни възли на щитовидната жлеза с високо- интензивен фокусиран ултразвук под ехографски контрол – 3-месечно проследяване

Брой: 2/2015 Автор: Ковачева, Русанка Д.1, Влахов, Йордан Д.1, Стойнов, Юлиан И.2, Шинков, Александър Д.1, Иванова, Радина С.3, Залетел, Катя 4. 1Клиника по Тиреоидни и Метаболитни костни заболявания, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София 2Клиника по Ендокринна Хирургия, Клиничен Център по Ендокринология, МУ, София, 3Патоморфологична лаборатория, Клиничен Център по Ендокринология, МУ, София, 4Клиника по […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?