Брой 3/2015

Асоциация между тиреоидна функция и мастна тъкан

Брой: 3/2015 Автор: Лозанов, Лъчезар Б. Клиника по Ендокринология и нефрология, МБАЛ Токуда Болница, София Абстракт: В последните десетилетия затлъстяването и заболяванията на щитовидната жлеза са все по-често срещани заболявания сред населението. Съществуват различни хипотези за пряка взаимовръзка между тях. Хормоните на щитовидната жлеза са важен и определящ фактор за разхода на енергия и спомагат […]


Адипонектин, лептин и резистин при пациенти с метаболитен синдром

Брой: 3/2015 Автор: Раянова, Гинка Х.1, Ганева, Силвия С.1, Тодорова, Катя Н.1, Луканов, Цветан Х.2, Гечева, Светла П.2 1Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, 2Медико-диагностична лаборатория по имунология, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, Медицински университет, Плевен Абстракт: Цел на настоящето проучване е изследване на серумните нива на адипокините- адипонектин, лептин и резистин при пациенти с […]


Метаболитен синдром в българската популация през 2012 година

Брой: 3/2015 Автор: Борисова, Анна-Мария И., Шинков, Александър Д., Влахов, Йордан Д., Даковска, Лилия Н., Тодоров, Тодор Ц. Трета клиника по ендокринология, Университетска болница по ендокринология, Медицински университет, София Абстракт: Диагностицирането на Метаболитния синдром (МетСин) е ефективен и прост клиничен способ за идентифициране на високо-рисковите болни с предиспозиция към сърдечносъдови заболявания и Т2ЗД.Целта е да […]


Характеристика на метаболитния синдром в българска популация

Брой: 3/2015 Автор: Борисова, Анна-Мария И., Шинков, Александър Д., Влахов, Йордан Д., Даковска, Лилия Н., Тодоров, Тодор Ц. Трета клиника по ендокринология, Университетска болница по ендокринология, Медицински университет, София Абстракт: В различните страни отделните компоненти на метаболитния синдром (МетСин) имат различна честота и това създава специфика за проявлението на МетСин в дадената популация. Целта на […]


Дислипидемия – разпространение в българска популация днес

Брой: 3/2015 Автор: Борисова, Анна-Мария И., Шинков, Александър Д., Влахов, Йордан Д., Даковска, Лилия Н., Тодоров, Тодор Ц. Трета клиника по ендокринология, Университетска болница по ендокринология, Медицински университет, София Абстракт: Дислипидемията означава абнормно количество липиди в кръвта. В развитите страни повечето случаи на дислипидемия всъщност са хиперлипидемии, което обикновенно се дължи на нездравословна диета и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?