Брой 1/2016

Прогрес в ендокринологията: мас спектрометричният анализ открива нова ера в ендокринната диагностика и променя пред- ставите ни за някои ендокринни заболявания

Брой: 1/2016 Автор: Кирилов, Георги Г. Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология, Медицински Университет, София, България Абстракт: Развитието на ендокринологията като клинична дисциплина върви успоредно с развитието на хормоналните анализи. Известно е, че имуноаналитичните техники, които се използват за рутинно измерване на стероидни хормони, са с намалена специфичност – особено в ниските концентрации, ако се […]


Показатели за гликемичен контрол по време на бременност

Брой: 1/2016 Автор: Бояджиева, Мария B. Клиничен Център по Ендокринология, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”, Медицински Университет, София Абстракт: Данните от редица проучвания доказаха, че дори и леки нарушения във въглехидратния толеранс по време на бременност увеличават честотата на усложненията, както за майката, така и за плода. Това доведе до преосмисляне и промяна в определението и диагнозата на гестационния захарен диабет […]


Нива на дехидроепиандростерон-сулфат (DHEA-S) при жени със синдром на поликис- тозни яйчници

Брой: 1/2016 Автор:Няголова, Пресияна В., Колева, Даниела Ив., Митков, Митко Д., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ, Пловдив Абстракт: Синдромът на поликистозни яйчници (PCOS) е най-честата ендокринопатия сред жените в репродуктивна възраст. При около 20-60% от жените с PCOS освен овариална се изявява и надбъбречно-корова хиперандрогенемия, която […]


Зависимо от диабета качество на живот

Брой: 1/2016 Автор: Левтерова, Боряна А. 1, Левтеров, Георги Е. 2, Димитрова, Донка, Д. 1 1 Катедра по Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина, Факултет по Обществено Здраве, Медицински Университет, Пловдив, 2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Каспела” ЕООД Абстракт: Увод: В България се наблюдава епидемия от захарен диабет (ЗД) […]


Динамични промени в нивото на ТСХ при жени с автоимунни тиреоидни заболявания подлежащи на контролирана овариална хипер- стимулация

Брой: 1/2016 Автор: 1,3 Бодурска, Татяна Т., 2 Тодорова, Катя Н., 3 Конова, Емилиана И., 1 Попов, Йордан Д. 1 Клиника по Акушерство и Гинекология, Мeдицински Университет, Плевен 2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, МУниверситет, Плевен 3 Клиничен Институт по Репродуктивна Медицина, Плевен Абстракт: Въведение: От повече от 50 години е известно, че […]


Предимства на помпената терапия при тип 1 диабет в детска и юношеска възраст

Брой: 1/2016 Автор: Баздарска, Юлия Р.1, 2, Рибаров, Рачо С. 1 Детски Диабетен Център, МБАЛ “Св. Марина”, Варна Катедра по Педиатрия и Медицинска Генетика, Медицински Университет, Варна Абстракт: В последните две десетилетия непрекъснатата подкожна инсулинова инфузия (инсулинова помпена терапия) се превърна в златен стандарт, за постигането на оптимален контрол и подобряване качеството на живот на пациенти […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?