Брой 2/2016

Роля на продължителното глюкозно мониториране за гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет

Брой: 2/2016 Автор: Бояджиева, Мила Б., Хаджиева, Елица Г., Христозов, Кирил Х. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Света Марина”, Варна Абстракт: Известно е, че значителните вариации в нивата на кръвната глюкоза (КГ) при пациенти със захарен диабет (ЗД) имат неблагоприятен ефект върху нормалното функциониране на централната нервна система и риска от развитие […]


Плазмаферезата за лечение на диабетното стъпало

Брой: 2/2016 Автор: Воинов, Валерий Александрович Първи Санкт-Петербургски Държавен Медицински Университет “Акад. И. П. Павлов” Абстракт: Диабетното стъпало е едно от най-значимите усложнения на захарния диабет и често води до ампутация на засегнатия крайник. Съществуват редица фактори в патогенезата на захарния диабет, участващи в увреждането на периферните съдове, което може да прогресира до критична исхемия […]


Репродуктивни нарушения и развитие на синдром на поли- кистозни яйчници при жени със захарен диабет тип 1

Брой: 2/2016 Автор: Илиева, Мария И., Орбецова, Мария М., Митков, Митко Д. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Университет, Пловдив Абстракт: Репродуктивните нарушения при захарен диабет (ЗД) тип 1 са резултат от смущения на различни нива на оста хипоталамус-хипофизаяйчник, които се дължат на комбинираните ефекти на инсулиновия дефицит и хипергликемията, […]


Роля на α-липоевата киселина в лечението на сърдечно-съдова автономна дисфункция при захарен диабет тип 2

Брой: 2/2016 Автор: Димова, Румяна Б., Танкова, Цветалина Ив., Чакърова, Невена Я., Грозева, Грета Г., Даковска, Лилия Н. Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, МУ, София Абстракт: Цел: Целта на настоящото изследване е да се оцени терапевтичния ефект на α-липоевата киселина върху сърдечно-съдовата автономна функция при захарен диабет тип 2. Материал и методи: Общо […]


Индекси на инсулинова чувствителност/ резистентност при жени с метаболитен синдром и поликистозен овариален синдром

Брой: 2/2016 Автор: Колева, Даниела И., Орбецова, Мария М., Няголова, Пресияна В., Митков, Митко Д. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Университет, Пловдив Абстракт: Все повече доказателства се натрупват относно наличието на хронично нискостепенно възпаление, последвано от процес на атерогенеза при състояния на инсулинова резистентност (ИР) – захарен диабет тип […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?