Брой 3/2016

Инсулинова резистентност и микроциркулация

Брой: 3/2016 Автор: Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М. 1, Николова, Юлия Г. 2 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, Медицински Университет, Пловдив 2 Катедра по Физиология, Медицински Университет, Пловдив Абстракт: Намалената инсулинова чувствителност (т. нар. инсулинова резистентност) на периферните тъкани и съпътстващата я хиперинсулинемия се явяват основни метаболитни […]


Липиден профил при пациенти с автоимунен тиреоидит на Хашимото

Брой: 3/2016 Автор: Тошева, Гергана М.1, Сидерова, Мира В.1, Христозов, Кирил Х.1, Бояджиева, Мила Б.1, Бочева, Яна Д.2, Костова, Мила Г.3 1Клиника по Ендокринология и Болести на Обмяната, 2Централна Клинична Лаборатория, 3 Спешно Отделение; Университетска болница “Св. Марина”, Варна Абстракт: Целта на това ретроспективно проучване е оценка на липидните нарушения при автоимунен тиреоидит на Хашимото. […]


Ниво на LDL-cholesterol – ролята на пола и възрастта за оформяне на атерогенни условия за българската популация

Брой: 3/2016 Автор: Борисова, Анна-Мария И., Шинков, Александър Д., Влахов, Йордан Д., Даковска, Лилия, Н., Тодоров, Тодор Ц. Университетска болница по ендокринология, Медицински университет, София Абстракт: Редукцията в нивото на LDL-холестерол (LDL-ch) с 1 mmol/l води до намаление с 22% на сърдечносъдовата смъртност (ССС) за срок над 5 години. Целта на настоящото проучване е да […]


Хипогонадизъм при мъже с остър коронарен синдром – клинични корелати и прогностично значение

Брой: 3/2016 Автор: Семерджиева, Ния Е. 1, Денчев, Стефан В.2, Цакова, Аделина Д. 3, Христова, Жулиета З. 3, Абрашев, Радослав И.4, Лозанов, Валентин С.5, Господинова, Мариана В. 2, Димитров, Симеон И. 6, Кундурждиев, Тодор Г. 7 1 Клиника по кардиология, УБ “Александровска”, Медицински университет, София 2 Клиника по кардиология, Медицнски институт на МВР, София 3 […]


Приложение на литий като средство за овладяване на резистентна на тиреостатици Базедова болест

Брой: 3/2016 Автор: Иванова, Ива В.1, Сидерова, Мира В.1, Бъчварова, Мариела Б.1, Христозов, Кирил Х.1, Хаджиева, Елица Г.1, Бочев, Павел Х. 2, Бочева, Яна Д. 3 1Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, 2Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, 3Централна Клинична лаборатория; Университетска болница “Св. Марина”, гр. Варна Абстракт: Представяме случай на 58 годишна […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?