Брой 4/2016

Фармакотерапия на затлъстяването – минало и настояще

Брой: 4/2016 Автор: Бонева, Живка А.1, Ганева, Илиана Г.1, Асьов, Явор С.2 1 Клиника по Eндокринология – МИ МВР, София 2 Клиника по Ендокринология – УМБАЛ “Александровска”, София Резюме: Съвременният подход в лечението на наднорменото тегло и затлъстяването на първо място изисква индивидуализиране на методите и средствата за постигането му. Приложението на антиобезни медикаменти трябва […]


Адипоцитокини при карцином на щитовидната жлеза

Брой: 4/2016 Автор: Митева, Мария Ж., Нончев, Боян Ив., Орбецова, Мария М. Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Мeдицински Университет, Пловдив Резюме: Мастната тъкан е активен ендокринен орган. Oткрити са редица цитокини, за които се доказва, че изпълняват важна роля в регулацията на метаболизма. Адипоцитокините осъществяват автокринни, паракринни и ендокринни ефекти […]


Честота на фамилния папиларен тиреоиден карцином (ФПТК) в българска извадка за петгодишен период – нашият опит

Брой: 4/2016 Автор: Николова, Драгомира Н.1, Видинов, Калин Н.2 1 Катедра по Медицинска генетика, МФ, МУ – София 2 Клиника по Ендокринна хирургия, КЦЕГ, МУ – София Резюме: През последните години се появиха редица съобщения, показващи наличието на фамилен папиларен тиреоиден карцином. За съжаление, наследствената същност на заболяването не е добре проучена, поради факта, че […]


Резистин и инсулинова резистентност при жени със синдром на поликистозни яйчници

Брой: 4/2016 Автор: Колева, Даниела И.1, Орбецова, Мария М.1 , Няголова, Пресияна В.1, Консулова, Петя С.1, Атанасова, Илиана Б.2 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, Медицински Университетq Пловдив 2 Лаборатория по Имунология, Клиничен Център по Ендокринология, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”, Медицински Университет, София Резюме:  Резистинът представлява пептиден хормон, описан […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?