Брой 3/2018

Профилактика и контрол на йодния дефицит – постижения и проблеми в България

Брой : 3/2018 Автор: Иванова, Людмила Б. Медицински факултет, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” Резюме: Йодният дефицит е глобален проблем на общественото здраве и най-честа предотвратима причина за нарушения в развитие на мозъка и намален интелектуален потенциал. Неговата профилатика е във фокуса на международните организации за въвеждане на най-ефективните, икономически изгодни стратегии за устойчивото му […]


Реактивни кислородни видове, антиоксидантна защита и щитовидна жлеза

Брой : 3/2018 Автор: Геренова, Жулиета Б. Клиника по Ендокринология, Университетска болница, Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора Резюме: Реактивните кислородни видове (ROS) са широко изследвани при инициацията на възпалението и тъканната увреда. Натрупването на ROS води до апоптоза и ROS участват не само в нача лото на автоимунния отговор, […]


Нефрокалцинозата като интердисциплинарен проблем на границата между нефрологията, ендокринологията и онкологията

Брой : 3/2018 Автор: Николова, Милена К.,* Илиев, Андрей Б.*, Христова, Мария Х.*, Маркова, Галина Д.*, Иванов, Георги Н.*, Кръстева, Румяна П.*, Богов, Борис И.*, Любомирова, Мила Д.*, Андреев, Емил Т.*, Цочева, Таня Р.*, Гергинова, Невена Б.*, Николова, Радина Г.*, Тодоров, Тодор А.*, Крупев, Мартин П.*, Давидов, Калоян М.#, Влахов, Йордан Д.#, Боянов, Михаил А.*, […]


Стресова хипергликемия при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт

Брой : 3/2018 Автор:Янева, Жанета А.1, Бояджиева, Мила Б.1, Христозов, Кирил К.1, Цалта-Младенов, Михаел Е.2 1Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна, 2Клиника по Неврология, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна Адрес за кореспонденция: д-р Жанета Янева Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна Варна 9000, ул. “Христо Смирненски” […]


Нива на разтворим Е-selectin при жени с поликистозен овариален синдром

Брой : 3/2018 Автор: Колева, Даниела И.,1 Денева, Таня И., Няголова, Пресияна В.1, Орбецова, Мария М.1 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, МУ, Пловдив, България 2 Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, Факултет по Фармакология, МУ, Пловдив, България Адрес за кореспонденция: д-р Даниела Колева, дм Клиника по Ендокринология и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?