Брой 2/2020

Ефективност в реални клинични условия и методи на лечението на диабет за Балканския регион – данни от проучването RECAP-DM BALKAN STUDY в България

Автор: Тотомирова, Цветелина Ц.1, Арнаудова, Мила В.1, Владева, Стефка В.2, Лефтеров, Ивайло Н.3, Джуров, Калин К.4 1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, ВМА, София 2. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Каспела”, Пловдив 3. Отделение по Ендокринология, 5 МБАЛ, София 4. Мерк, Шарп и Доум България Резюме: Дизайн: Многоцентрово, обсервационно, кръстосано […]


Определяне на референтни стойности на андрогенни стероиди в урината при българска популация във възрастта 16-30 години

Автор: Шейтанова, Таня З.1, Заркова, Виолета Л.1, Орбецова, Мария М.2, Генчев, Генчо Д.3 1. Лаборатория за Допингов контрол, Антидопингов Център 2. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив 3. Катедра по Икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ, София Резюме: Андрогенните стероиди са широко разпространени сред спортистите и […]


Кардиометаболитен риск при млади възраст- ни в дълготрайна ремисия на лекувана в детството остра лимфобластна левкемия – пилотно проучване от един център

Автор: Белчева, Милена И.1, Йотова, Виолета М.2, Бочева, Яна Д.3, Балев, Боян Д.4, Калева, Валерия И.1 1. Клиника по Детска клинична хематология и онкология 2. Първа детска клиника с ДОИЛ 3. Катедра по Обща медицина и клинична лаборатория 4. Катедра по Образна диагностика и лъчетерапия, Медицински Университет, Варна Резюме: Цел: Целта на настоящото пилотно проучване […]


Ендоканабиноидна система – ролята є в метаболизма и фертилитета

Автор: Кабакчиева, Пламена П., Гатева, Антоанета Т., Каменов, Здравко А. Клиника по Eндокринология, УМБАЛ “Александровска”, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София Резюме: Повишеният интерес в областта на ендоканабиноидите през последните години доведе до поредица от изследвания, с които познанията ни относно тази мултифункционална хомеостатична система се обогатиха. Ендоканабиноидите са биоактивни лиганди, участващи в множество […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?