Брой 3/2020

Случай на деструктивен тиреоидит при пациент с електрокардиографски промени, наподобяващи остър коронарен синдром

Автор: Станчев, Павел Е.1, Станчева, Ася А.2, Бечева, Елена А.1, Костов, Ганчо Г.3, Орбецова, Мария М.1 1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив 2. Клиника по Инвазивна Кардиология, МБАЛ “Света Каридад” ЕАД, Пловдив 3. Клиника по Хирургия, УМБАЛ “Каспела”, Катедра по Специална хирургия, МФ, […]


Уринна йодна концентрация, ТРОАb, тиреоидни хормони при бременни българки – резултати от скринингово проучване

Автор: Борисова, Анна-Мария И.1,2, Иванова, Людмилa Б.2, Трифонова, Бояна Ц.1,2, Даковска, Лилия Н.1, Михайлова, Евгения Н.1, Вуков, Мирчо И.1 1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Университетска болница “Софиямед”; 2. Медицински факултет, Софийски Университет “Свети Климент Охридски”, Резюме: Физиологично по време на бременност нараства нуждата от тиреоидни хормони (ТХ). Това се постига чрез стимулация […]


Серумни нива на инкретинови хормони при пациенти с новодиагностицирани въглехидратни нарушения

Автор: Станчев, Павел Е.1, Орбецова, Мария М.1, Терзиева, Дора Д.2, Давчева, Деляна М.2, Илиев, Димитър А.1, Петров, Сава В.1 1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МФ, МУ, Пловдив 2. Централна Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, ФФ, МУ, Пловдив Резюме: Захарен диабет тип 2 (ЗДт2) е метаболитно заболяване, характеризиращо се с […]


Емоционална осъзнатост и отношение към живота при пациенти със затлъстяване

Автор: Григорова, Траянка Б.1, Димитрова, Милена С.1, Дилков, Данчо С.1, Тотомирова, Цветелина Ц.2 1. Клиника Психиатрия и военна психология, Военномедицинска академия, София 2. Клиника Ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София Резюме: Цел: Да се проучат връзките между способността на човешкия субект да борави пълноценно със своя емоционален и преживелищен опит (алекситимични характеристики) при […]


Метаболитен синдром и надбъбречни инциденталоми – имат ли връзка?

Автор: Златанова, Евелина Б., Сидерова, Мира В., Христозов, Кирил К. 1. Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна 2. Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна 3. Отделение по Ендокринология, 5 МБАЛ, София 4. Мерк, Шарп и Доум България Резюме: Метаболитният синдром представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитие на захарен диабет […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?