Брой 1/2021

Ролята на имунохистохимичната експресия на соматостатинови рецептори 2 и 5 при гастроентеро панкреатични невроендокринни тумори

Автор: Владова, Паулина Т.1, Илиев, Сергей Д.1, Иванов, Иван Н.2, Динева, Тереза ​​Б.3, Поповска, Савелина Л.2 1 Катедра по пропедевтика на хирургични заболявания; 2 Катедра по патология; 3 Катедра по молекулярна патология, Научно-изследователски център, Медицински университет, Плевен Резюме: Въведение: Невроендокринните тумори (NET) са спектър от редки и хетерогенни новообразувания с различно функционално и биологично поведение. В […]


Зонулин, повишена чревна пропускливост и тиреоидит на Хашимото – систематичен преглед

Автор: Томов, Десислав Г.1, Левтерова, Боряна A.2, Михайлова, Валентина Н.3, Троев, Димитър М.4, Орбецова, Мария М.4 1 Катедра Биоорганична химия, Фармацевтичен факултет, 2 Катедра Здравен мениджмънт и Икономика на здравеопазването, Факултет по Обществено здраве, 3 Катедра Медицинска Биология, Медицински факултет, 4 Катедра Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив Резюме: Епителът е основно място на взаимодействие […]


Феохромоцитом / параганглиом – рядка причина за детска хипертония

Автор: Куртинова-Алиева, Виктория К1., Цветанова, Цветелина А.1, Янков, Иван V.1,2, Чочкова-Букова, Любов А.1,2, Мошеков, Евгений К.3, Георгиева, Мария Г.4, Калева –Ходжева, Нарцис N.1,2 Клиника по детски и генетични заболявания, „Св. Георги “, Университетска болница, Пловдив, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив Клиника по детска хирургия,„ Св. Георги ”, Университетска болница, […]


Серумна концентрация на естрадиола при жени с недребноклетъчен белодробен рак

Автор: Учиков, Петър А.1, Учиков, Ангел П.1, Орбецова, Мария М.2 , Гаргова-Мерджанова, Яна Т.3, Учикова, Екатерина Х.3 1 Втора Хирургична Клиника, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра Специална хирургия, МФ, МУ, Пловдив 2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив 3 Клиника по Акушерство и гинекология, УМБАЛ “Св. Георги”, […]


Антимюлеров хормон при жени със захарен диабет тип 1

Автор: Илиева, Мария И., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив Резюме: Анти Мюлеровият хормон (АМХ) е хомодимерен гликопротеин, който произхожда от пре-антралните и малките антрални фоликули на гранулоза клетките при жени в репродуктивно активна възраст. В клиничната практика АМХ е най-широко използваният биомаркер […]


Саркопения – едно ново предизвикателство

Автор: Тошева, Гергана М.1, Сидерова, Мира В.1, 2 1 Втора Kатедра по Вътрешни болести, УНС по Ендокринология и болести на обмяната,Медицински университет, Варна 2 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната,Университетска Болница “Св. Марина”, Варна Резюме: Напредъкът в медицината през последните десетилетия ни изправя пред нови територии – болестите свързани с напредването на възрастта. Застаряването […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?