Брой 1/2022

Нови форми левотироксин и тяхното място в лечението на хипотиреоидизма

Автор: Лилова, Лора В., Ковачева, Русанка Д. Клиника по Тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”, Катедра по Eндокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София   Резюме: Хипотиреоидизмът (ХТ) се характеризира с недостатъчна или липсваща продукция на тиреоидни хормони. Това е едно от най-често срещаните ендокринни нарушения, засягащо около 5% от населението в световен мащаб […]


Влияние на COVID-19 върху функцията на ендокринните жлези

Автор: Тодорова, Катя Н. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Медицински университет, Плевен   Резюме: Нов, неизвестен досега вирус, наречен Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), причинител на заболяването COVID-19, връхлетя света и придоби пандемичен характер на разпространение. Проникването на вируса в клетките на гостоприемника се осъществява чрез прикачване на шиповия […]


Възможно ли е COVID-19 да бъде каузален фактор за хипергликемия и да причини захарен диабет

Автор: Тодорова, Катя Н., Цветкова, Виктория Ц. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Медицински университет, Плевен   Резюме: От началото на избухването на COVID-19 пандемията възникна съмнението, че нейният причинител, коронавирусът SARS-CoV-2, може да провокира временна или постоянна хипергликемия. Този факт постави нов фокус на изследователски интерес, свързан с изучаване […]


Синдром на поликистозни яйчници и COVID-19

Автор: Колева-Тютюнджиева, Даниела Ив., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив   Резюме: Синдромът на поликистозни яйчници (PCOS) се характеризира с хиперандрогенизъм, затлъстяване, хронично нискостепенно възпаление, отклонения във въглехидратен и липиден метаболизъм, дефицит на витамин Д и дисбиоза на чревната микробиота. […]


Мио-инозитол в лечението на жени със синдром на поликистозни яйчници (PCOS)

Автор: Орбецова, Мария М.1, Колева, Даниела Ив.1, Пехливанов, Благовест К.2 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, Катедра Ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив 2 Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ “Селенa”, Катедра Акушерски грижи, Медицински университет, Пловдив   Резюме: Въведение: Синдромът на поликистозни яйчници (PCOS) със съпътстващите инсулинова резистентност и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?