Брой 2/2022

Мелатонин и женски фертилитет: новости и ползи при използването му като терапевтичен агент

Автор: Маурицио Нордио Катедра по Експериментална медицина, Университет “Сапиенца”, Рим, Италия   Резюме: Мелатонинът е добре познат хормон, играещ особена роля в синхронизирането на ендогенния ни часовник с външната среда – процес, чрез който се постига подобряване на адаптивните способности и всеобщите функции, както и удължаване на продължителността на живот при живите организми. В допълнение, преди […]


Нарушения в тиреоидната ос и хормони при хронична обструктивна белодробна болест

Автор: Меков, Евгени В.1, Боянов, Михаил А.2 1 УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”; Катедра по професионални болести, Медицински Факултет, Медицински Университет, София 2 УМБАЛ “Александровска”; Катедра по вътрешни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет, София   Резюме: Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Нарушенията в нивата на […]


Оценка на нивата на прооксидативни и антиоксидантни маркери в експериментални животински модели с различни диетични режими

Автор: Строкова-Стоилова, Маргарита В.1, Попова, Даниела В.2, Пешев, Райко Д.3, Андреева-Гатева, Павлина А.1 1 Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински университет, София 2 Клиника по ендокринология и болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения, УМБАЛ “Царица Йоанна”, София 3 НРЛ ТСЕ към НДНИВМИ   Резюме: Оксидативният стрес е ключов фактор за здравето и патогенезата на […]


Полови хормони при мъже със захарен диабет тип 1

Автор: Илиева-Герова, Мария И. 1, Колева-Тютюнджиева, Даниела И.1, Няголова, Пресияна В.1, Орбецова, Мария М.1, Райчева, Ралица Д2, Денева, Таня И.3 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив 2 Катедра Социална Медицина и Обществено здраве, ФОЗ, МУ, Пловдив 3 Централна Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, ФФ, МУ, Пловдив   Резюме: […]


Болест на Von Hippel-Lindau: Kакъв клиничен фенотип определя хотспот мутацията с. 500G>А (p.Arg167Gln)?

Автор: Тодорова, Катя Н.1, Ковачева, Катя Ст.2, Билчева, Стела В.1, Тоцев, Начко И.3, Захариева, Сабина З.4, Еленкова, Атанаска П.4 1 Клиника по Eндокринология, УМБАЛ “Д-р Г. Странски”, Медицински Университет, Плевен 2 Катедра по Медицинска генетика, Медицински Университет, Плевен 3 Отделение по Образна диагностика, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Плевен 4 Клиника по Хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?