Брой 3/2022

Автоимунни коморбидности при тиреоидит на Хашимото и възрастта като фактор за изявата им

Автор: Троев, Димитър М., Кисова, Стефанка З., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, МФ, МУ, Пловдив   Резюме: Тиреоидитът на Хашимото (ТХ) в световен мащаб е най-разпространеното автоимунно заболяване на щитовидната жлеза във всяка възраст като честотата му се увеличава през последните десетилетия. Концепцията за автоимунна […]


Ролята на ендокринолога в бариатричния екип – предоперативна оценка и подготовка

Автор: Бонева, Живка А..1, Асьов, Явор С. 2 1 Клиника по Ендокринология – Мeдицински Институт, МВР, София; 2 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”   Резюме: Метаболитната хирургия е ефективно средство за постигане на значителна и трайна загуба на тегло при хора със затлъстяване. Бариатричната хирургия се осъществява от високо-квалифицирани, с достатъчен опит в тази сфера […]


Ролята на ендокринолога в бариатричния екип – следоперативен контрол и грижа

Автор: Бонева, Живка А..1, Асьов, Явор С. 2, Ганева, Илиана Г. 1 1 Клиника по Ендокринология – Мeдицински Институт, МВР, София; 2 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”   Резюме: Бариатричната хирургия може да постигне значима загуба на телесно тегло, което повлиява в голяма степен всички органи и системи в организма. От една страна настъпват положителни ефекти, свързани с анатомичните промени […]


Малигнен феохромоцитом: диагностични предизвикателства

Автор: Еленкова, Атанаска П. Катедра по Eндокринология, Медицински Университет – София   Резюме: Феохромоцитомът (PPGL) е рядък невроендокринен тумор, който произхожда предимно от надбъбречната медула (PC) и рядко е екстраадренален (параганглиом; PGL). Малигнените варианти са средно около 10%, но при генетичните форми този процент варира в зависимост от подлежащата мутация. Освен с класическата симптоматика, малигнените PPGL […]


Серумни нива на BDNF при жени с метаболитен синдром и метаболитно здрави жени със затлъстяване

Автор: Колева-Тютюнджиева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М. 1, Денева, Таня И. 2 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, 2 Централна клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински факултет, МУ, Пловдив   Резюме: Увод: Доказано е, че мозъчният невротрофичен фактор (BDNF) подобрява системната глюкозна хомеостаза и инсулиновата чувствителност, изявяващ ползи при превенцията и овладяването на предиабетните и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?