Брой 4/2023

Прогностични фактори за ремисия след медикаментозно лечение на Базедова болест

Автор: Лилова, Лора В., Шинков, Александър Д, Ковачева, Русанка Д. Клиника по Тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” Катедра по Eндокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София Резюме: Базедовата болест (ББ) е органоспецифично автоимунно заболяване, засягащо щитовидната жлеза, и най-честата причина за хипертиреоидизъм. Основна роля в патогенезата играят циркулиращи автоантитела, насочени към TSH-рецептора (TSHR) […]


Kожната автофлуоресценция – показател за метаболитна памет при пациенти със захарен диабет

Автор: Хаджиева, Елица Г.,1 2 Бояджиева, Мила Б.2 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Света Марина”, Варна 2 Факултет по медицина, Втора катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Варна Резюме: Независимо от непрекъснатите терапевтични постижения, както и безспорния технологичен напредък в контрола и лечението на захарния диабет (ЗД), все още е значим процентът […]


Минерална обмяна, електролити и захарен диабет тип 2

Автор: Енев, Иван Г. Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ, Медицински Университет, Варна Резюме: Захарният диабет тип 2 (ЗДт2) засяга значителен брой пациенти в национален и световен мащаб. Характерните за самия ЗДт2 патофизиологични процеси с развитие на хипергликемичен хиперосмоларен синдром и диабетна кетоацидоза, както и съпътстващи индивидуални фактори от страна на пациента като хранителен статус, лекарствена […]


Коя е причината за дефицит на витамин D – известните рискови фактори, сезонната динамика или неприемането му?

Автор: Анна-Мария И., Моллова, Екатерина В., Влахов, Йордан Д., Трифонова, Бояна Ц., Мекова, Ралица В Клиника по Ендокринология и метаболитни заболявания, Университетска болница Софиямед, Медицински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски”   Дефицитът на витамин D е глобален здравен проблем, който засяга милиарди хора по света. Целта на настоящото проучване е да се изследва връзката между […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?