Брой 3/2023

Случай на псевдохипопаратиреоидизъм изявил се с епилепсия

Автор: Влахов Й.1, Тумбалева М.1, Цолова Е.2, Попова С.3, Гергелчева В.2, Борисова А.1 1 Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Софиямед”, 2 Клиника по неврология, УМБАЛ “Софиямед”, 3 Отделение по рентгенология, УМБАЛ “Софиямед” Резюме: Псевдохипопаратиреодизмът (PHP) и свързаните с него състояния: прогресивна костна хетероплазия (progressive osseous heteroplasia – POH) и акродизостоза (Acrodysostosis) са редки […]


Препоръки за контрол на хипергликемията при Захарен диабет тип 2 – 2022

Автор: Танкова Ц.1 1 Клиника по Диабетология, Катедра по Ендокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София Резюме: Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изучаване на диабета публикуваха консенсусен доклад с препоръки за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2 през септември 2022 г. Препоръчва се холистичен, насочен към пациента, подход, включващ 4 компоненти на грижа […]


Инсулинова резистентност при неалкохолна мастна чернодробна болест

Автор: Петкова М.1 1 Университетска болница “Лозенец“, Медицински факултет, Софийски университет, София Резюме: Неалкохолната мастна чернодробна болест (НАМЧБ) е комплексно заболяване, дължащо се на взаимносвързани фактори от околната среда и генетична предиспозиция. Заболяването е най-често срещаното чернодробно страдание в западните страни и неговата честота нараства паралелно с повишаване разпространението на затлъстяването. Инсулинова резистентност (ИР), липотоксичност и […]


Тумор-индуциран Хипофосфатемичен рахит – три случая

Автор: Влахов Й.1, Борисова А-М.1, Fukumoto S.2, Shimizu Y.3, Иванова Р.4, Захариев Т.5 1 Клиника по ендокринология, Университетска болница Софиямед, Медицински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски” 2 Department of Molecular Endocrinology, Fujii Memorial Institute of Medical Sciences, Tokushima University, Tokushima, Japan, 3 Shimizu Clinic Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan, 4 Катедра по Патология, Университетска болница “Александровска”, […]


Поведение при надбъбречните инциденталоми според последните препоръки от 2023 година

Автор: Захариева С.1,2,3,4 1 Катедра по Ендокринология, Медицински Университет, София, 2 Експертен център за редки ендокринни болести, София, 3. Европейска мрежа за редки ендокринни болести (ENDO-ERN), 4. УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” Резюме: Надбъбречните инциденталоми са формации от 1 cm или по-големи, случайно открити при образна диагностика проведена по повод на неендокринни заболявания. Честотата на надбъбречните инциденталоми […]


Астуални препоръки за лечение на остеопороза

Автор: Попиванов П.1, Темелкова Н.1 1 УМБАЛ “Александровска” Резюме: Остеопорозата е сериозно хронично заболяване с висока и нарастваща честота, голяма лична тежест и социална значимост. Ниската информираност за проблема, късната диагноза, неточното проследяване и некомпетентното лечение са малка част от множеството проблеми, които съпътстват контрола на това заболяване. Цел на настоящото изложение е да анализираме актуалните […]


Лечение на тиреотоксикоза

Автор: Христозов К. Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Втора катедра по вътрешни болести, МУ Варна Резюме: Тиреотоксикозата е сборно понятие, включващо група заболявания с различна етиология, характеризиращо се с повишени нива на циркулиращите тиреоидни хормони. Хипертиреоидизмът се отнася конкретно за увеличен синтез и секреция на шитовидни хормони, дължащ се на Базедова болест (ББ), токсичен […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?