Брой 1/2024

Първичен алдостеронизъм и други форми на автономна алдостеронова секреция – нови диагностични подходи

Автор: Каменова, Теодора К., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. Катедра по Ендокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София Постъпване: 29. 01. 2024 / Приемане: 31. 01. 2024 Резюме: Първичният алдостеронизъм (РА) е най-честата форма на ендокринна хипертония. В последните години се натрупаха доказателства за съществуването не само на изявени, но и на субклинични форми на първичен […]


Диабетната кардиомиопатия – диагностично предизвикателство в ендокринологичната практика (обзор със собствени данни

Автор: Горчева, Десислава И., Лозанов, Лъчезар Б. Клиника по Вътрешни болести, Отделение по Ендокринология, УМБАЛ “ACIBADEM CITY CLINIC” Токуда болница Постъпване: 23. 01. 2024 / Приемане: 26. 02. 2024   Резюме: Нарастващият процент на затлъстяване и обездвижване сред населението допринесе за увеличаване честотата на захарния диабет тип 2 (ЗДт2) и свързаните с него сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). […]


Фосфорът като рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания

Автор: Влахов, Йордан Д. УМБАЛ “Софиямед” ЕООД, Медицински факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, София Постъпване: 15. 03. 2024 / Приемане: 17. 03. 2024 Резюме: Фосфорът е жизненоважен за развитието на всички организми. Той е необходим за предаването на генетичния материал (нуклеинови киселини), изграждането на мембрани структури (фосфолипиди), енергийните депа на клетките и тъканите (АТФ) и трансмембранното […]


Спектър на ко-морбидностите при болнична популация с тиреоидит на Hashimoto

Автор: Троев Димитър Д.1 1 Кисова Стефанка З.1, Томов Десислав Г. 2, Левтерова Боряна А.3, Орбецова Мария М.1, 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Катедра по Ендокринология, Медицински факултет, 2 Катедра по Биоорганична химия, Фармацевтичен факултет, 3 Катедра по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?