Добри практики

2019 година:
Корица
Препоръки за добра клинична практика при затлъстяване

Корица
Препоръки за добра клинична практика при захарен диабет

Корица
Препоръки за добра практика при Остеопороза

Корица
Препоръки за диагностика, профилактика и лечение на дефицит и недостатъчност на витамин D

Корица
Препоръки за добра практика при заболявания на щитовидната жлеза

Корица
Препоръки за добра клинична практика при заболявания на паращитовидните жлези

Корица
Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези

Корица
Препоръки за добра клинична практика при заболявания на хипофизата

Корица
Препоръки за добра клинична практика при заболявания на гонадите

Корица
Препоръки за добра медицинска практика по Ендокринология и болести на обмяната на лекарите – eндокринолози в Република България (морално-етични отношения)

2017 година:
Корица
Препоръки за добра клинична практика при затлъстяване

2016 година:
Препоръки за добра клинична практика при захарен диабет

2013 година:
Корица
Препоръки за диагностика, профилактика и лечение на дефицит и недостатъчност на витамин D

Корица
Препоръки за добра практика по Остеопороза

Корица
Препоръки за добра клинична практика при захарен диабет

2008 година:
Корица
Методични указания по захарен диабет

2007 година:
Корица
Методическо указание за диагностика и лечение на остеопорозата

2005 година:
Корица
Препоръки за добра практика по тереоидни заболявания

Медицински стандарт Ендокринология и болести на обмяната

Корица
Препоръки за добра практика по захарен диабет

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?