Congresses

Korica 3-2023

XII National Congress of Endocinology 12-14 October 2023г., Grand Hotel Plovdiv

  Download the program


11-ти национален конгрес по ендокринология

11-13 October 2018, XI National Congress of Endocrinology, Bulgarian Society of Endocrinology, Plovdiv, Bulgaria

(Български)  


Юбилеен конгрес по ендокринология "50 г. Българско дружество по ендокринология"

(Български) Юбилеен конгрес по ендокринология “50 г. Българско дружество по ендокринология”

(Български) 8-11 октомври 2015г, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Разпространение на възлеста гуша в българска популация от зряла възраст

Скрининг за захарен диабет – опит на КЦЕГ за периода 2006-2015 г.

Надбъбречен инциденталом – миелолипом


10ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 10ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 11-14 април 2013, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Истината за кардиометаболитните заболявания при жени

Честота на затлъстяване сред младежи и асоциирани с него кардиометаболитни промени

Хипотиреоидизъм – препоръки за диагностика и лечение (ААСЕ, АТА’2012)

GLP 1 агонистите и тяхната роля и място в лечението на пациенти с диабет тип 2


9ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 9ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 15-17 април 2010, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Статините – ключова интервенция за контрол на диабет 2

Лечение на Захарен диабет тип 2 и сърдечно съдов риск – резултати от последните проучвания

Практическо приложение на Международната програма за прогноза на фрактурния риск FRAX

Медикаментозно лечение на болестта на Кушинг


8ми Национален конгрес по ендокринология 19–21 октомври 2006, Пловдив

(Български) 8ми Национален конгрес по ендокринология 19–21 октомври 2006, Пловдив

(Български) 19–21 октомври 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Инкретини: Нов подход за лечение на пациенти със захарен диабет тип II

Инкретини и патофизиология на захарен диабет тип 2

Нови стратегии при лечението на тип 2 захарен диабет

Захарен диабет и депресия


Endocrinologia bg-flag

Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology

How to treat?