Archive

20-22 октомври 2016 - Национален симпозиум по ендокринология - Пловдив, България

(Български) 20-22 октомври 2016 – Национален симпозиум по ендокринология – Пловдив, България

(Български) 20-22 Oct 2016 – National Symposium of Endocrinology – Plovdiv, Bulgaria


Юбилеен конгрес по ендокринология "50 г. Българско дружество по ендокринология"

(Български) Юбилеен конгрес по ендокринология “50 г. Българско дружество по ендокринология”

(Български) 8-11 октомври 2015г, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Разпространение на възлеста гуша в българска популация от зряла възраст

Скрининг за захарен диабет – опит на КЦЕГ за периода 2006-2015 г.

Надбъбречен инциденталом – миелолипом


March 2015 – 3rd EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications, Sofia, Bulgaria

(Български) March 2015 – 3rd EASD Postgraduate Course on Clinical Diabetes and its Complications, Sofia, Bulgaria

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


home3

(Български) Училище по ендокринология, Пловдив

(Български) 16-19 октомври 2014, Пловдив

Представяме Ви някои от темите:

Холистичен подход при лечение на захарен диабет тип 2

Съвременен поглед в контрола на захарен диабет тип 2

Намалена за възрастта КМП или остеопороза при млади лица

Хормонална динамика по време на бременност


(Български) Заседание на Общо отчетно-изборно събрание

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


school-4

(Български) Училище по ендокринология, Велико Търново

(Български) 18-20 октомври 2013, Велико Търново

Представяме Ви някои от темите:

Хипофиза и надбъбрек

Захарен диабет

Диабетно стъпало

Лечение на Метаболитен синдром


bone_school

(Български) Костно училище

(Български) 14 април 2013, Пловдив

Представяме Ви някои от темите:

Сенилна остеопороза

Вторична остеопороза – къде започва тя?

Therapeutics of Osteoporosis: Challenges for the Future

Роля на маркерите на костен обмен в диагностиката и лечението на остеопорозата


10ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 10ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 11-14 април 2013, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Истината за кардиометаболитните заболявания при жени

Честота на затлъстяване сред младежи и асоциирани с него кардиометаболитни промени

Хипотиреоидизъм – препоръки за диагностика и лечение (ААСЕ, АТА’2012)

GLP 1 агонистите и тяхната роля и място в лечението на пациенти с диабет тип 2


school-5

(Български) Училище по ендокринология, Трявна

(Български) Представяме Ви някои от темите:

Диференциална диагноза на възли и лимфни възли в шийната област по Клинични случаи

Бременост и тиреоидея

Подход и лечение при възлеста гуша.

Автоимунно тиреоидно заболяване+ТАО+Са (папиларен, гл.мамме)–диагноза и поведение


nac

(Български) 15ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринология без граници”

(Български) 19-21 април 2012, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Самоконтролът на кръвната захар в стратегията на захарния диабет – важна стъпка по пътя към целта

Едно плюс едно е повече от две

Диабет и тиреоидея

Остатъчен риск и сърдечно-съдови усложнения при захарен диабет


Endocrinologia bg-flag

Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology

How to treat?