Archive

Университетски курс “Захарен диабет”

(Български) Университетски курс “Захарен диабет”

(Български) Посвещава се на Световния диабетен ден

Представяме Ви някои от темите:

Хранене и диабе

Хипогликемии

Диабетна кетоацидоза

Инсулиново лечение при Т1Д


Университетски курс “Остеопороза”

(Български) Университетски курс “Остеопороза”

(Български) Представяме Ви някои от темите:

DXA – избор на метод, избор на място на скелета, техника на измерване – грешки, интерпретация на получения резултат и грешки.

Рентгенова диагностика. Диферинциална диагностика с други заболявания и състояния, оценка на тежестта на остеопорозата

Лабораторни изследвания за първоначална диагностика и за мониториране на лечението.

Остеомалация.


nac2

(Български) 14ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни заболявания и стареене”

(Български) 09-11 юни 2011, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Нови методи в съвременния контрол на кръвната захар при пациенти – телемедицина

Български Консенсус за поведение при Метаболитен Синдром

Сърдечносъдови рискови фактори и хипотиреоидизъм сред възрастни и стари жени

Хипертиреоидизъм и сърдечно-съдов риск в напреднала възраст


9ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 9ти Национален конгрес по ендокринология

(Български) 15-17 април 2010, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Статините – ключова интервенция за контрол на диабет 2

Лечение на Захарен диабет тип 2 и сърдечно съдов риск – резултати от последните проучвания

Практическо приложение на Международната програма за прогноза на фрактурния риск FRAX

Медикаментозно лечение на болестта на Кушинг


Национален учебен симпозиум по ендокринология

(Български) Национален учебен симпозиум по ендокринология

(Български) 9-11 април 2009, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Препоръки за добра клинична практика при метаболитен синдром

Стратегия за дългосрочен контрол в лечението на диабет тип 2

Комплексен подход за ефективен контрол на Остеопорозата

Нови терапевтични възможности в лечението на Диабет тип 2


12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

(Български) 12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

(Български) 12-14 юни 2008, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Детски диабет

Хиперинсулинемична хипогликемия. Три случая с мутация в гена за SUR1

Хипогликемии в детска възраст

Метаболитен синдром при децата


11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

(Български) 11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

(Български) 25-27 октомври 2007, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Клинична практика

Случай на автоимунен полигландуларен синдром (АПС) тип 1

Диагностика и лечение на хипофизарната недостатъчност в зряла възраст

Нетуморни заболявания на хипофизната жлеза: клинико-морфологична корелация


8ми Национален конгрес по ендокринология 19–21 октомври 2006, Пловдив

(Български) 8ми Национален конгрес по ендокринология 19–21 октомври 2006, Пловдив

(Български) 19–21 октомври 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Инкретини: Нов подход за лечение на пациенти със захарен диабет тип II

Инкретини и патофизиология на захарен диабет тип 2

Нови стратегии при лечението на тип 2 захарен диабет

Захарен диабет и депресия


Пролетен учебен симпозиум - “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

(Български) Пролетен учебен симпозиум – “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

(Български) 18 – 20 май 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Епидемиологично проучване на някои ендокринни заболявания в България

Тиреоидна дисфункция и сърдечно-съдов риск

Ехография на шийна област

Количествен ултразвук на костта в клиничната практика


11ти Национален симпозиум по ендокринология - “Ендокринни хипертонии”

(Български) 10ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни хипертонии”

(Български) 30 юни – 2 юли 2005, Пловдив

Представяме Ви някои от темите:

От съдова регулация до кардио-метаболитен контрол

Епидемиология на артериалнта хипертония

Реновазалната хипертония (РВХ) – подченявана патология

Тестостерон и артериална хипертония при мъжете


Endocrinologia bg-flag

Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology

How to treat?