Archive

Пролетен учебен симпозиум – “Диабетна нефропатия”

(Български) Пролетен учебен симпозиум – “Диабетна нефропатия”

(Български) Представяме Ви някои от темите:

Съвременни насоки в превенцията на усложненията на захарния диабет

Плейотропни ефекти на статините върху бъбречната функция

Диабетна нефропатия – нужда от мултидисциплинарен подход

Фактори за възникването и прогресията на диабетната нефропатия


Есенен научен симпозиум по Ендокринология - “Забравеният мъж”

(Български) Есенен научен симпозиум по Ендокринология – “Забравеният мъж”

(Български) 8 – 9 октомври 2004, Велико Търново
Представяме Ви някои от темите:

Мъжът – предизвикателство за медицината на 21-ви век

Мъжкият пол като рисков фактор в кардиологията

Реалното състояние на проблемите на мъжкото здраве в Европейския съюз и в България

Пубертет у момчетата


9ти Национален симпозиум по ендокринология – Диабетът като сърдечно-съдов риск

(Български) 9ти Национален симпозиум по ендокринология – Диабетът като сърдечно-съдов риск

(Български) Рисков подход в лечението на артериална хипертония

Цялостен подход към сърдечно-съдобия риск при диабет тип 2

Оценка на резултатите от диспансеризацията и лечението на болни със захарен диабет от специалисти 6 доболничната медицинска помощ

Честота на сърдечните заболявания при пациенти със захарен диабет тип 2


8-ми Национален симпозиум по ендокринология - “Остеопорозата днес и утре”

(Български) 8-ми Национален симпозиум по ендокринология – “Остеопорозата днес и утре”

(Български) 20 – 22 юни 2002, София

Представяме Ви някои от темите:

Идентификация на болните, които се нуждаят от лечение за остеопорозата

Остеопорозата днес

Остеопороза: Важността от ранна диагноза на тихата епидемия

Остеопорозата днес и утре – рентгенологични аспекти


Endocrinologia bg-flag

Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology

How to treat?