Symposia

Национален симпозум по Ендокринология "Ендокринни проблеми на бременността"

(Български) Национален симпозум по Ендокринология “Ендокринни проблеми на бременността”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


recepcion-reception-01_tcm55-145173[1]

(Български) Окончателна програма на Национален симпозиум „Диабет – нов подход в лечнието“, 10-12 октомври 2019 г“

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


PROGRAMME-Simposium-2017-1-new

(Български) Национален симпозиум по ендокринология “Затлъстяване и здравни рискове” 12-14 октомври 2017 година, Гранд хотел Пловдив

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.


20-22 октомври 2016 - Национален симпозиум по ендокринология - Пловдив, България

(Български) 20-22 октомври 2016 – Национален симпозиум по ендокринология – Пловдив, България

(Български) 20-22 Oct 2016 – National Symposium of Endocrinology – Plovdiv, Bulgaria


nac

(Български) 15ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринология без граници”

(Български) 19-21 април 2012, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Самоконтролът на кръвната захар в стратегията на захарния диабет – важна стъпка по пътя към целта

Едно плюс едно е повече от две

Диабет и тиреоидея

Остатъчен риск и сърдечно-съдови усложнения при захарен диабет


nac2

(Български) 14ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни заболявания и стареене”

(Български) 09-11 юни 2011, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Нови методи в съвременния контрол на кръвната захар при пациенти – телемедицина

Български Консенсус за поведение при Метаболитен Синдром

Сърдечносъдови рискови фактори и хипотиреоидизъм сред възрастни и стари жени

Хипертиреоидизъм и сърдечно-съдов риск в напреднала възраст


Национален учебен симпозиум по ендокринология

(Български) Национален учебен симпозиум по ендокринология

(Български) 9-11 април 2009, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Препоръки за добра клинична практика при метаболитен синдром

Стратегия за дългосрочен контрол в лечението на диабет тип 2

Комплексен подход за ефективен контрол на Остеопорозата

Нови терапевтични възможности в лечението на Диабет тип 2


12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

(Български) 12ти Национален симпозиум по ендокринология – “Лечение на усложненията на захарния диабет”

(Български) 12-14 юни 2008, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Детски диабет

Хиперинсулинемична хипогликемия. Три случая с мутация в гена за SUR1

Хипогликемии в детска възраст

Метаболитен синдром при децата


11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

(Български) 11ти Национален симпозиум по ендокринология – “Метаболитни, сърдечно-съдови и костни нарушения при заболявания на хипофиза, надбъбречни и гонадни жлези”

(Български) 25-27 октомври 2007, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Клинична практика

Случай на автоимунен полигландуларен синдром (АПС) тип 1

Диагностика и лечение на хипофизарната недостатъчност в зряла възраст

Нетуморни заболявания на хипофизната жлеза: клинико-морфологична корелация


Пролетен учебен симпозиум - “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

(Български) Пролетен учебен симпозиум – “Тиреоидни, паратиреоидни заболявания и остеопороза”

(Български) 18 – 20 май 2006, Пловдив
Представяме Ви някои от темите:

Епидемиологично проучване на някои ендокринни заболявания в България

Тиреоидна дисфункция и сърдечно-съдов риск

Ехография на шийна област

Количествен ултразвук на костта в клиничната практика


Endocrinologia bg-flag

Journal of the Bulgarian Society of Endocrinology

How to treat?