Ендоканабиноидна система – ролята є в метаболизма и фертилитета

Автор: Кабакчиева, Пламена П., Гатева, Антоанета Т., Каменов, Здравко А.

Клиника по Eндокринология, УМБАЛ “Александровска”,
Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София

Резюме: Повишеният интерес в областта на ендоканабиноидите през последните години доведе до
поредица от изследвания, с които познанията ни относно тази мултифункционална хомеостатична система се обогатиха. Ендоканабиноидите са
биоактивни лиганди, участващи в множество физиологични и патофизиологични процеси в човешкото тяло, като най-значима в ендокринологичната област е ролята им в модулацията на енергийната обмяна и глюкозната хомеостаза. Това бе и причината за създаването на първия ендоканабиноид-рецепторен антагонист за лечение на затлъстяването – римонабант, който показа значителни ползи в контрола на телесното тегло, а с това и в контрола на гликемията и дислипидемията. Допълнително нарастващите изследвания сред животни и хора даде потвърждение на това, че ендоканабиноидната система играе важна роля в контрола на репродуктивната функция при двата пола, както на централно, така и на периферно ниво. Ендоканабиноидите участват в редица процеси в женската репродуктивна система, включващи фоликулогенеза, овулация, зреене на овоцита, имплантация и поддържане на ранната бременност. Преди повече
от 10 години се заражда и хипотезата за ролята на ендоканабиноидите в патогенезата на синдрома на поликистозни яйчници. Днес ендоканабиноидите се възприемат като потенциални биомаркери за инфертилитет при мъжа и жената.
Обзорът има за цел да обобщи натрупаните познания в областта на ендоканабиноидите, участието им в метаболитния контрол и глюкозната хомеостаза, както и да анализира и систематизира натрупаните до момента литературни данни относно участието на ендоканабиноидната система в женската репродуктивна система и в частност при синдрома на поликистозни яйчници.

Ключови думи: ендоканабиноидна система; лечение на затлъстяване; контрол на гликемия; женска репродуктивна система; синдром на поликистозни яйчници; инфертилитет

Изтеглете целия брой 2/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?