Диабет

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП

1 Инсулинови препарати, инжектиране и обучение Препоръчва се:

Провеждане на интензифицирано инсулиново лечение с бързодействащ инсулин/аналог преди всяко хранене и базален NPH инсулин/ дългодействащ инсулинов аналог, освен в случаите когато:…..

Изтеглете цялата статия.

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?