Есенен научен симпозиум по Ендокринология – “Забравеният мъж”

Есенен научен симпозиум по Ендокринология - “Забравеният мъж”
8 – 9 октомври 2004, Велико Търново

Представяме Ви някои от темите:

Мъжът – предизвикателство за медицината на 21-ви век

Мъжкият пол като рисков фактор в кардиологията

Реалното състояние на проблемите на мъжкото здраве в Европейския съюз и в България

Пубертет у момчетата

 

Вижте цялата информация в PDF

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?