Феохромоцитом / параганглиом – рядка причина за детска хипертония

Автор: Куртинова-Алиева, Виктория К1., Цветанова, Цветелина А.1, Янков, Иван V.1,2, Чочкова-Букова, Любов А.1,2, Мошеков, Евгений К.3, Георгиева, Мария Г.4, Калева –Ходжева, Нарцис N.1,2

Клиника по детски и генетични заболявания, „Св. Георги “, Университетска болница, Пловдив, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив Клиника по детска хирургия,„ Св. Георги ”, Университетска болница, Пловдив д-р М. Георгиева – AIPSMP DEBOP Ltd

Резюме:

Клиничен случай на пациент на възраст 10 години и 7 месеца е представен с едногодишно рецидивиращо главоболие, придружено от гадене и повръщане, картинофобия и фонофобия, фамилна обремененост от артериална хипертония (АХ), мигрена и новообразувания. Многократно е била изследвана за гърчове без измерване на кръвното налягане. При друга атака пациентът е прегледан в спешното отделение и са регистрирани много високи стойности на кръвното налягане. След консултация с детски кардиолог е започнала антихипертензивна терапия. Съобщава се за незадоволителен ефект, поради което тя е хоспитализирана. Последващи изследвания разкриха метаболитна алкалоза с по-ниски данни за калий и CT за образуване на тумор, включващ дясната бъбречна артерия. След предоперативна подготовка, както при феохромоцитома, е извършена тотална екстирпация на тумора. Хистологичното изследване потвърди вида на тумора. Три месеца по-късно пациентът има нормално кръвно налягане и няма аномалии в соматичния статус

Ключови думи: вторична артериална хипертония, екстрамедуларен феохромоцитом / параганглиом, преходна бъбречна артериална стеноза

Изтеглете целия брой 1/2021

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?