Феохромоцитом

Феохромоцитом

Определение: Феохромоцитомът е невроендокринен тумор, произхождащ от надбъбречната медула. Феохромоцитомите са изградени от хромафинни клетки, които са постганглионарни симпатикусови неврони. Туморите, произхождащи от екстраадреналните хромафинни клетки, се наричат параганглиоми и те могат да се открият по протежението на паравертебралните и парааорталните симпатикусови ганглии. секретират главно катехоламини и техните метаболити, те също отделят много пептидни хормони, много от които допринасят за клиничните симптоми на пациентите…..

Изтеглете цялата статия.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?