Фосфорът като рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания

Автор: Влахов, Йордан Д.

УМБАЛ “Софиямед” ЕООД, Медицински факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, София
Постъпване: 15. 03. 2024 / Приемане: 17. 03. 2024

Резюме:

Фосфорът е жизненоважен за развитието на всички организми. Той е необходим за предаването на генетичния материал (нуклеинови киселини), изграждането на мембрани структури (фосфолипиди), енергийните депа на клетките и тъканите (АТФ) и трансмембранното предаване на сигнали (фосфорилиране). Регулацията на нивата на фосфора в човешкия организъм се осъществява от три хоромона – паратхормон (РТН), витамин Д и фибробластен растежен фактор 23 (FGF23), които действат върху три системи: гастроинтестиналния тракт (ГИТ), костта и бъбрека. Храните, които приемаме в нашето ежедневие, са богати на фосфор, особено консервантите, чието приложение в съвременния свят става все по-широко и с всеки изминат ден приемаме все по-големи количества фосфор. Проучвания в последните години показват, че фосфорното натоварване учеличава сърдечно-съдовия риск както индиректно (покачвайки нивата на паратхормона и FGF23), така и директно, водейки до ендотелна дисфункция и калцификати в съдовата стена. Настоящият обзор разглежда съвременните познания за връзката между фосфора и сърдечно-съдовия риск

Изтеглете целия брой 1/2024

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?