Хипербарната оксигенация – една добра възможност при лечение на пациенти с диабетно стъпало

Брой: 4/2003

Автор: X. Бозов, Д. КОСТОВ*, ББАЛ – Варна (Военноморска болница) към ВМА, Клиника по анестезиология, хипербарна и интензивна медицина, * Катедра по хирургия    

Абстракт: 

Направен е 10-годишен ретроспективен анализ на лечeние и с хипербарна оксигенация (ХБО) като допълнение към стандартното лечeние на болните с диабетно стъпало. Лекувани са 70 пациенти на възраст от 47 до 81 години с диабетно стъпало II-IV степен по Wagner, като 20 пациенти (29%) са с II степен, 28 (40%) – с III степен, а 22 (31 %) – с IV степен. Проведени са общо 1320 сеанса ХБО или средно по 18,8 на човек. Състоянието на пациентите се обективизиpa чрез клиничен преглед, микробиологична посявка от засегнатите тъкани и Доплерехография. Отчита се оздравяване при 69% от пациентите, подобрение – при 23%, и липса на ефект – при 8%. Прави се извод, че ХБО е една добра допълнителна възможност за лечение на пациентите с диабетно стъпало.

Ключови думи: диабетно стъпало, хипербарна оксигенация, лечение, захарен диабет.

Изтеглете целия брой 4/2003

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?