Диабетната кардиомиопатия – диагностично предизвикателство в ендокринологичната практика (обзор със собствени данни

Автор: Горчева, Десислава И., Лозанов, Лъчезар Б.

Клиника по Вътрешни болести, Отделение по Ендокринология, УМБАЛ “ACIBADEM CITY CLINIC” Токуда болница
Постъпване: 23. 01. 2024 / Приемане: 26. 02. 2024

 

Резюме:

Нарастващият процент на затлъстяване и обездвижване сред населението допринесе за увеличаване честотата на захарния диабет тип 2 (ЗДт2) и свързаните с него сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Въпреки новите терапевтични възможности и промяната в цялостния антидиабетен лечебен подход, през последното десетилетие, сърдечно-съдовите заболявания си остават предизвикателство в лечението му. Известно е, че сърдечната недостатъчност (СН) е едно от основните сърдечно-съдови (CC) усложнения и причина за смърт при пациентите със ЗДт2. Диабетната кардиомиопатия (ДбКМП) е сериозно, често подценявано СС усложнение на диабета, възникващо при липса на други СС болести и водещо първоначално до клинично изявена сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изстласкване на лява камера (СНзФИ). Хроничната хипергликемия и хиперинсулинемия, заедно с инсулиновата резистентност и възпалителната среда, са основните механизми, включени в патофизиологията на ДбКМП. Ранното диагностициране на ДбКМП при пациентите със ЗДт2 ще ограничи прогресията на това, често неразкрито, диабетно усложнение до фатална СН и смърт. Този обзор със собствени данни има за цел да представи кратка актуална информация за предизвикателствата в диагностичния процес на диабетната кардиомиопатия и възможностите за предотвратяването му.

Изтеглете целия брой 1/2024

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?