Инозитол – ролята му в човешкия организъм и при развитието на някои заболявания

Автор: Михалева, Ивелина Д.

1 Медицински университет,София
2 София 2 МЦ “Калимат”, София

Резюме:

Инозитолът е карбоцикличен захарен полиалкохол и се намира в множество тъкани при бозайниците като медиира сигнално-клетъчна трансдукция, където най-често участва като вторичен посредник в отговор на различни хормони, невротрансмитери, растежни фактори и множество други процеси. Чрез епимеризация на хидроксилните му групи могат да се генерират 9 възможни стереоизомера, 2 от които са от голямо физиологично и клинично значение: мио-инозитол и D-хиро-инозитол. Мио-инозитолът и D-хиро-инозитолът обикновено се съхраняват в бъбреците, мозъка и черния дроб и са необходими за функции като сигнална трансдукция, метаболитен поток, сигнализация на инсулина, регулиране на пропускливостта на йонните канали, реакция на стрес, а също така вземат участие и в ембрионалното развитие. Дефицитът на инозитол участва в патогенезата на някои заболявания. Добавянето му като терапия при различни заболявания подобрява протичането на биологичните процеси и води до възстановяване на нарушените функции на организма.

Изтеглете целия брой 4/2022

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?