Качество на живот при метаболитно здрави жени със затлъстяване и пациентки с метаболитен синдром – влияние на ендокринните фактори

Автор: Робева, Ралица Н., Милчева, Бойка А., Каменова, Теодора K., Кирилов, Георги Г., Еленкова Атанаска П., Захариева, Сабина З.

УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, Катедра по Ендокринология, Медицински факултет,
Медицински университет, София

Цел: Затлъстяването се свързва с различни усложнения, но не всички обезни индивиди са изложени на еднакво висок здравен риск. Обезните пациенти с метаболитен синдром (metabolic syndrome, MS) показват значително по-висока сърдечно-съдова заболеваемост от “метаболитно здравите” пациенти със затлъстяване (metabolic healthy obese, MHO). Не е изяснено дали групата с MHO се отличава с по-добро качество на живот (health-related quality of life, HRQoL) в сравнение с пациентитe с MS. затова настоящото проучване си поставя за цел да изследва общия HRQoL при жени с MS и MHO, като проучи възможното влияние и на някои ендокринни фактори.

Материали и методи: Общо 110 пациентки със затлъстяване (75 с МС и 35 с MHO), както и 30 здрави жени попълниха въпросник SF36v2 HRQoL. Изследвани бяха антропометрични, метаболитни и хормонални характеристики при пациентките. Бяха събрани допълнително данни за съпътстващите ендокринни нарушения.

Резултати: Жените с MHO показаха значимо по-нисък общ физически компонент на HRQoL в сравнение с жените с нормално тегло (p<0,001), но по-добър от този на пациентките със затлъстяване и MS (p=0,022). Наличието на поликистозен овариален синдром не беше свързано с допълнително влошаване на HRQoL при жените със затлъстяване. Повишеният HOMA-IR беше свързан с по-ниска жизненост (p=0,025), докато повишените нива на свободен кортизол в урината предполагаха по-лош резултат по отношение общия физически компонент (p=0,004) сред жените със затлъстяване.

Заключения: Затлъстяването може да влоши физическото и психическото благосъстояние на жените, независимо от наличието на метаболитни нарушения. Развитието на метаболитен синдром, обаче, намалява допълнително физическите резултати на HRQoL. Влиянието на секрецията на кортизол върху HRQoL при затлъстяване се нуждае от допълнителни изследвания.

 

 

Изтеглете целия брой 1/2023

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?